osv8

Kurz OsV pro 8. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Na začátku osmého ročníku je v souladu se školními osnovami zařazen do výuky dvoudenní kurz, který je letos zaměřen na problematiku mezilidských vztahů.

Opět strávíme s kolektivem třídy 2 dny mimo školu a formou her připravit a motivovat žáky k výuce. Všechny aktivity budou zaměřeny na učení se různým dovednostem překonávající potíže v  komunikaci mezi lidmi, učení se toleranci, ale i zvládání asertivního jednání a umění bránit se v případě, že bychom se někdy dostali do role oběti šikany. Na tento kurz pak bude navazovat i výuka, kde budou rozvíjeny techniky sebepoznávání, seberegulace nebo chování v neobvyklých situacích.
     Netradiční výuka bude probíhat pod vedením výchovného poradce, školního metodika prevence sociálně patologických jevů a  třídního učitele.
     Věříme, že tento kurz pomůže žákům k lepší orientaci v problematice mezilidských vztehů a že se naučí některé techniky, jak se bránit proti násilí v různé podobě.

KURZ   OSV 8 - 2012

Datum: 24.- 25. září 2012
Místo konání:  Hlavatce
 

CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení i obuv podle počasí (pohyb v přírodě), obuv na přezutí oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), náplast, pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, rychlovazač (desky) s několika fóliemi a papíry (!!), psací potřeby, barevné pastelky nebo fixy, stolní hry, sportovní potřeby. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá. Je zbytečné brát si zvukové přehrávače. Hlavně nezapomeň doma dobrou náladu a chuť něco se dovědět.

Upozornění:

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).


 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.