osv8

Kurz OsV pro 8. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Na začátku osmého ročníku je v souladu se školními osnovami zařazen do výuky dvoudenní kurz, který je letos zaměřen na problematiku mezilidských vztahů.

Opět strávíme s kolektivem třídy 2 dny mimo školu a formou her připravit a motivovat žáky k výuce. Všechny aktivity budou zaměřeny na učení se různým dovednostem překonávající potíže v  komunikaci mezi lidmi, učení se toleranci, ale i zvládání asertivního jednání a umění bránit se v případě, že bychom se někdy dostali do role oběti šikany. Na tento kurz pak bude navazovat i výuka, kde budou rozvíjeny techniky sebepoznávání, seberegulace nebo chování v neobvyklých situacích.
     Netradiční výuka bude probíhat pod vedením výchovného poradce, školního metodika prevence sociálně patologických jevů a  třídního učitele.
     Věříme, že tento kurz pomůže žákům k lepší orientaci v problematice mezilidských vztehů a že se naučí některé techniky, jak se bránit proti násilí v různé podobě.

KURZ   OSV 8 - 2012

Datum: 24.- 25. září 2012
Místo konání:  Hlavatce
 

CO VZÍT S SEBOU:

Sportovní oblečení i obuv podle počasí (pohyb v přírodě), obuv na přezutí oblečení na spaní, věci osobní hygieny, léky (pokud žák/yně nějaké bere pravidelně, např. proti alergiím), náplast, pružné obinadlo, šátek na zavázání očí, rychlovazač (desky) s několika fóliemi a papíry (!!), psací potřeby, barevné pastelky nebo fixy, stolní hry, sportovní potřeby. Chce-li si někdo vzít s sebou mobilní telefon či fotoaparát (či jiné cenné věci), musí si uvědomit, že si za tyto věci sám zodpovídá. Je zbytečné brát si zvukové přehrávače. Hlavně nezapomeň doma dobrou náladu a chuť něco se dovědět.

Upozornění:

Kurz je součástí výuky, a proto po celou dobu jeho trvání platí školní řád (i se všemi následky při jeho porušování).


 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.