Tři králové

Tříkrálové koledování

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Naše škola se letos opět připojí k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. V pátek 4. 1. 2019 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu. Žáci 6. třídy projdou školou, v každé třídě zahrají a zazpívají koledu. Už dnes je ve škole k dispozici oficiální tříkrálová pokladnička, do které bude možné celý týden (až do pátku 11. 1.) přispívat. Pokladnička je umístěna v kanceláři školy.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde část na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a část využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách. Byli bychom rádi, kdybyste umožnili svým dětem přispět na tento účel jakoukoliv finanční částkou, kterou uznáte za vhodné. Děkujeme Vám.

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy
 

 

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.