3. B

Třída III. B

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Ve třídě je celkem 22 žáků.

Třídní učitelkou je:

Mgr. Irena Botorková


 

Škola v přírodě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Naše škola v přírodě byla prostě v pohodě!

Oslava dětského dne

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Prvního června jsme oslavili dětský den. Nejprve jsme si ve třídě vyzkoušeli bystrost našich smyslů, poté jsme na zahradě chodili v bludišti. Osvěžili jsme se v cukrárně zmrzlinou a před obědem jsme soutěžili na školní zahradě. Super den!

Čtenářské dílny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Po celý rok jsme měli každou středu čtenářskou dílnu.

Velikonoční dílnička

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pondělí před Velikonoci jsme si ve třídě uspořádali malou velikonoční dílnu. Nejprve jsme si obarvili vařená vajíčka, která jsme poté zkoušeli namramorovat / kdo měl světlou základní barvu vajíčka, tomu se mramorování povedlo/. Plastová vajíčka jsme ozdobili pískováním a ubrouskovou technikou....

Noc s Andersenem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Byli jsme pozváni do městské knihovny na akci "Noc s Andersenem". Večer se nás ujali studenti střední knihovnické školy a provázeli nás celým programem, který si pro nás se slečnou knihovnicí připravili. Co jsme zažili?  Večer plný soutěží a her, vyrobili jsme si zvířátko z papírové ruličky,...

Anglické divadlo

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pátek jsme shlédli neobvyklé divadelní představení. Byla to známá pohádka O Šípkové Růžence, ale  v  angličtině! Připravili si ji pro nás kamarádi ze 7. tříd. Moc se nám líbila, děkujeme.

Masopust

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Masopustní veselí proběhlo letos ve čtvrtek 23. února. Třeťáci se převlékli za " horké léto, léto na Havaji". Počasí nám přálo, nálada byla skvělá, taneček se nám povedl, všichni se pobavili. Masopust se vydařil!

Návštěva nové knihovny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Navštívili jsme knihovnu v nových prostorách! Byl zde pro nás připraven výukový program o medvídku Pú. Nejprve jsme se seznámili s postavami z této knížky, vyslechli jsme čtenou ukázku  a poté  vypracovávali ve skupinách zadané úkoly. V nové knihovně se nám líbilo.

Přestávky venku

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Máme rádi přestávky venku. A hlavně, když napadne sníh!

Beseda ve Spektru

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V lednu jsme se ve Spektru zúčastnili zajímavé besedy s pilotem panem Martinem Šonkou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z jeho života i z létání a závodění. Na památku jsme každý dostali foto i s podpisem!

Bobování na Ovčíně

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
 Protože nám začátkem ledna  napadl sníh, mohli jsme hodiny tělocviku trávit na Ovčíně bobováním. Moc se nám to líbilo!

Vánoční besídka

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
22. prosince jsme měli třídní vánoční besídku. Připravili jsme si stoly a pohoštění. Poté jsme si připili na pěkné Vánoce a zazpívali koledy. Další hodinu jsme hodovali a shlédli "třídní zábavný program" - každý si něco připravil pro své spolužáky. Slyšeli jsme básničky, které si děvčata...

Přišel k nám Mikuláš

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jako každý rok  k nám do třídy přišel Mikuláš. Zlobivce napomenul, hodné děti pochválil. Andílci každého podarovali sladkostmi. A čerti? Hudrali a strašili.   V hale jsme viděli divadlo o napraveném andílkovi v podání žáků 9. tříd a jejich učitelů.

Osmáci třeťákům

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V polovině listopadu si žáci 8.B pro naši třídu připravili program o kamarádství. Nejprve jsme viděli divadelní představení o malém princi a jeho cestování na různé planety. Třeťáci společně s osmáky besedovali o chování obyvatel planet, hledali špatné a správné chování. V tělocvičně se...

Práce v centrech

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V listopadu jsme se opět učili v centrech. V centru jazykovědy jsme tvořili příběh podle obrázků, v centru angličtiny jsme pracovali se slovníkem, v centru objevů jsme malovali vysněné město, v centru stavitelství jsme stavěli stavbu z kostek cukru a v centru umění jsme malovali městečko či vesnici....

Práce s Merkurem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Při pracovních činnostech mám paní učitelka Juračková přinesla stavebnice Merkur. Práce s merkurem nás moc bavila!

Projektový den Halloween

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V úterý 25. 10. proběhlo v naší třídě "helovínské" vyučování. Celý den nás provázel čarodějný klobouk, ze kterého se tahaly úkoly. Co jsme se naučili? V českém jazyce - co jsou to slova příbuzná, v matematice jsme procvičovali násobení, v angličtině jsme hráli hry na slovíčka týkající...

Plavecký výcvik

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jsme skoro v polovině letošního výcviku plavání. Děti plavou jako rybičky. Nejvíce je baví klouzání do vody na klouzačce a plavání na velkých deskách.

Projekt Edisoni

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Začátkem října do naší školy zavítalo 7 studentů z různých koutů světa. Každý z nich navštívil naší třídu a vyprávěl zajímavosti o své rodné zemi. Ibrahim  poutavě vyprávěl o muslimském jídle, plážích, moři, poušti a vysokých horách v Maroku. Anuka z Gruzie nám povídala o městě...

Přehlídka dravých ptáků

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 29. září jsme byli na školní zahradě vedlejší školy, kde na nás čekali draví ptáci a sovy. Nejprve nám o nich poutavě povídal jejich chovatel, poté se děti mohly účastnit vědomostních soutěží.  Ve druhé části programu jsme viděli, jak dravci a sovy létají a loví.

Návštěva knihovny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Koncem září jsme navštívíli místní knihovnu a zahájili třídní hru "Lovci perel".

Naučná stezka na Kozím Hrádku

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V předmětu Člověk a jeho svět mají třeťáci poznávat zajímavá místa v okolí bydliště, proto jsme se vydali na Kozí Hrádek. Je zde pěkná naučná stezka o historii tohoto místa - na deseti panelech jsme si přečetli komiks o Janu Husovi, plnili dané úkoly a četli další zajímavé informace, které...

První školní den

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Je po prázdninách a z druháčků jsou "velcí" třeťáci. Školní rok jsme zahájili ve třídě, kde jsme se přivítali a dali se do třídnické práce - školní řád,rozvrhy, kroužky, přihlášky do družiny.... V půl desáté jsme vyšli před školu a zúčastnili se stavění naší další pastelky. Někdo...

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.