3. B

Třída III. B

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Ve třídě je celkem 22 žáků.

Třídní učitelkou je:

Mgr. Irena Botorková


 

Škola v přírodě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Naše škola v přírodě byla prostě v pohodě!

Oslava dětského dne

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Prvního června jsme oslavili dětský den. Nejprve jsme si ve třídě vyzkoušeli bystrost našich smyslů, poté jsme na zahradě chodili v bludišti. Osvěžili jsme se v cukrárně zmrzlinou a před obědem jsme soutěžili na školní zahradě. Super den!

Čtenářské dílny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Po celý rok jsme měli každou středu čtenářskou dílnu.

Velikonoční dílnička

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pondělí před Velikonoci jsme si ve třídě uspořádali malou velikonoční dílnu. Nejprve jsme si obarvili vařená vajíčka, která jsme poté zkoušeli namramorovat / kdo měl světlou základní barvu vajíčka, tomu se mramorování povedlo/. Plastová vajíčka jsme ozdobili pískováním a ubrouskovou technikou....

Noc s Andersenem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Byli jsme pozváni do městské knihovny na akci "Noc s Andersenem". Večer se nás ujali studenti střední knihovnické školy a provázeli nás celým programem, který si pro nás se slečnou knihovnicí připravili. Co jsme zažili?  Večer plný soutěží a her, vyrobili jsme si zvířátko z papírové ruličky,...

Anglické divadlo

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pátek jsme shlédli neobvyklé divadelní představení. Byla to známá pohádka O Šípkové Růžence, ale  v  angličtině! Připravili si ji pro nás kamarádi ze 7. tříd. Moc se nám líbila, děkujeme.

Masopust

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Masopustní veselí proběhlo letos ve čtvrtek 23. února. Třeťáci se převlékli za " horké léto, léto na Havaji". Počasí nám přálo, nálada byla skvělá, taneček se nám povedl, všichni se pobavili. Masopust se vydařil!

Návštěva nové knihovny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Navštívili jsme knihovnu v nových prostorách! Byl zde pro nás připraven výukový program o medvídku Pú. Nejprve jsme se seznámili s postavami z této knížky, vyslechli jsme čtenou ukázku  a poté  vypracovávali ve skupinách zadané úkoly. V nové knihovně se nám líbilo.

Přestávky venku

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Máme rádi přestávky venku. A hlavně, když napadne sníh!

Beseda ve Spektru

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V lednu jsme se ve Spektru zúčastnili zajímavé besedy s pilotem panem Martinem Šonkou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z jeho života i z létání a závodění. Na památku jsme každý dostali foto i s podpisem!

Bobování na Ovčíně

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
 Protože nám začátkem ledna  napadl sníh, mohli jsme hodiny tělocviku trávit na Ovčíně bobováním. Moc se nám to líbilo!

Vánoční besídka

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
22. prosince jsme měli třídní vánoční besídku. Připravili jsme si stoly a pohoštění. Poté jsme si připili na pěkné Vánoce a zazpívali koledy. Další hodinu jsme hodovali a shlédli "třídní zábavný program" - každý si něco připravil pro své spolužáky. Slyšeli jsme básničky, které si děvčata...

Přišel k nám Mikuláš

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jako každý rok  k nám do třídy přišel Mikuláš. Zlobivce napomenul, hodné děti pochválil. Andílci každého podarovali sladkostmi. A čerti? Hudrali a strašili.   V hale jsme viděli divadlo o napraveném andílkovi v podání žáků 9. tříd a jejich učitelů.

Osmáci třeťákům

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V polovině listopadu si žáci 8.B pro naši třídu připravili program o kamarádství. Nejprve jsme viděli divadelní představení o malém princi a jeho cestování na různé planety. Třeťáci společně s osmáky besedovali o chování obyvatel planet, hledali špatné a správné chování. V tělocvičně se...

Práce v centrech

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V listopadu jsme se opět učili v centrech. V centru jazykovědy jsme tvořili příběh podle obrázků, v centru angličtiny jsme pracovali se slovníkem, v centru objevů jsme malovali vysněné město, v centru stavitelství jsme stavěli stavbu z kostek cukru a v centru umění jsme malovali městečko či vesnici....

Práce s Merkurem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Při pracovních činnostech mám paní učitelka Juračková přinesla stavebnice Merkur. Práce s merkurem nás moc bavila!

Projektový den Halloween

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V úterý 25. 10. proběhlo v naší třídě "helovínské" vyučování. Celý den nás provázel čarodějný klobouk, ze kterého se tahaly úkoly. Co jsme se naučili? V českém jazyce - co jsou to slova příbuzná, v matematice jsme procvičovali násobení, v angličtině jsme hráli hry na slovíčka týkající...

Plavecký výcvik

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jsme skoro v polovině letošního výcviku plavání. Děti plavou jako rybičky. Nejvíce je baví klouzání do vody na klouzačce a plavání na velkých deskách.

Projekt Edisoni

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Začátkem října do naší školy zavítalo 7 studentů z různých koutů světa. Každý z nich navštívil naší třídu a vyprávěl zajímavosti o své rodné zemi. Ibrahim  poutavě vyprávěl o muslimském jídle, plážích, moři, poušti a vysokých horách v Maroku. Anuka z Gruzie nám povídala o městě...

Přehlídka dravých ptáků

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 29. září jsme byli na školní zahradě vedlejší školy, kde na nás čekali draví ptáci a sovy. Nejprve nám o nich poutavě povídal jejich chovatel, poté se děti mohly účastnit vědomostních soutěží.  Ve druhé části programu jsme viděli, jak dravci a sovy létají a loví.

Návštěva knihovny

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Koncem září jsme navštívíli místní knihovnu a zahájili třídní hru "Lovci perel".

Naučná stezka na Kozím Hrádku

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V předmětu Člověk a jeho svět mají třeťáci poznávat zajímavá místa v okolí bydliště, proto jsme se vydali na Kozí Hrádek. Je zde pěkná naučná stezka o historii tohoto místa - na deseti panelech jsme si přečetli komiks o Janu Husovi, plnili dané úkoly a četli další zajímavé informace, které...

První školní den

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Je po prázdninách a z druháčků jsou "velcí" třeťáci. Školní rok jsme zahájili ve třídě, kde jsme se přivítali a dali se do třídnické práce - školní řád,rozvrhy, kroužky, přihlášky do družiny.... V půl desáté jsme vyšli před školu a zúčastnili se stavění naší další pastelky. Někdo...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.