8. A

Třída VIII. A

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Třídní učitelkou je:

Mgr. Petra Kasalová 

email: melicp00@gmail.com


 

 

Konec školního roku

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Poslední týden školy nás trochu potrápily vedra, proto jsme dva dny raději strávili u vody – na Knížecím rybníce a na sezimácké Pohodě. Pak nás čekaly i jiné povinnosti jako vybírání učebnic, úklid třídy a šatny a pomocné práce ve škole. Ve čtvrtek byli vyhlášeni nejlepší reprezentanti...

Školní výlety 19. – 21. 6.

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Konec roku se blíží a k němu neodmyslitelně patří výlety.

Lidice, Terezín, Říp

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 6. června nás osmáky čekala exkurze plná emocí a historie. 

Den dětí

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ani letos jsme nezapomněli na největší svátek roku.

Projekt s COP (2. část)

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve středu 15.5. jsme s osmáky navštívili střední školu  COP v Sezimově Ústí, kde si  v rámci projektu IKAP vyzkoušeli fyziku a matematiku v praxi - 3D tiskárna, počítačová grafika, Lego a Merkur. 

Preventivní program na téma ALKOHOL

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 9. 5.  proběhla v osmých ročnících přednáška v rámci preventivního programu. 

Úžasné divadlo fyziky

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Co vše dokáže kapalný dusík a jak se mění vlastnosti látek při výrazné změně teploty, to vše nám ukazala skupina ÚDIF z Brna.

Cykloshow 30.4.

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ukázky triků mistra ČR v biketrialu Lukáše Müllera a povídání o bezpečnosti při jízdě na kole.

Orientační běh

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
aneb Bloudění v lese 

Spring and Easter

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
aneb Angličtina trochu jinak

Den podle Ámose

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
U příležitosti narození Jana Ámose Komenského každoročně probíhá na naší škole výuka trochu jinak.

Projekt s COP (1. část)

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 28. 3. jsme s osmáky navštívili střední školu  COP v Sezimově Ústí, kde jsme se seznamovali s obory a výukou na této škole.

Bubny do škol

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Workshop, který rozvíjí kreativitu i smysl pro spolupráci.

Masopust 2019

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
I letos jsme podpořili masopustní tradici průvodu masek a celá škola vyrazila 5. března v 10 hod. na nám. Tomáše Bati.

Projekt na Střední zdravotnické škole v Táboře

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
28. února nás čekala druhá část projektu SZŠ Tábor na téma Podpora zdraví.

Ovoce a zelenina do škol

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 

Anglické divadlo

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pátek 15. února jsme vyrazili do divadla na anglické představení Jack and Joe.

Interaktivní přednáška na téma Bible v 21. století

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V úterý 12. února si osmáci vyslechli zajímavou přednášku o Bibli, kterou interaktivním způsobem vedl pan Jiří Folta.

Divadelní představení

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 17. ledna jsme zhlédli divadelní představení Divadla pro školy z Hradce Králového s názvem Divadelní učebnice.

Vánoce v 8.A

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Poslední den v roce byl ve škole ve znamení Vánoc.

Vánoční bowling

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Abychom před svátky neseděli jen v lavicích, vyrazili jsme si ve středu zakoulet na bowling. A byla opravdu zábava. Vítězný tým Honzové fakt válel.  ;-)  

Adventní Vídeň (17. prosinec)

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
I letos jsme vypravili poznat kouzlo předvánoční Vídně a 8.A nesměla chybět. 

Den otevřených dveří

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V sobotu 15. prosince se v 9 hodin otevřely dveře naší školy pro veřejnost.

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni…

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Pátý prosinec je jako každoročně spojen s čertovským rojením, andělskými křídly a nadílkou od Mikuláše.

Osmáci třeťákům

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Žáci osmých ročníků si v režii třídních učitelů a pana učitele na tělesnou výchovu připravili projekt zaměřený na vztahy v kolektivu. Osmáci vše celý týden připravovali a ve čtvrtek 29. listopadu přišli do 3.A.

Retro párty

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jako každý rok jsme společně s devátým ročníkem uspořádali pro celý druhý stupeň párty s nocováním ve škole. Letos v retro stylu.

Třicetiletá válka - dějepisný projekt pro osmý ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 8. 11. se celá třída přenesla na dvě vyučovací hodiny díky paní učitelce Vichrové do období třicetileté války.

Projektový den na SZŠ

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V rámci výuky se osmáci 18. 10. vypravili na Střední zdravotnickou školu v Táboře.

O pohár Městské policie Tábor

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
I naše třída sestavila družstvo, které se zúčastnilo 4. října branného závodu o Pohár Městské policie.

Projekt - Šachy do škol

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Zájemci o šachovou partii si 27. 9. vyzkoušeli šach mat se zkušenými  hráči. 

Kurz osobnostní výchovy - 20. - 21. 9. Hlavatce

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Na začátku osmého ročníku je v souladu se školními osnovami zařazen do výuky dvoudenní kurz, který je letos zaměřen na problematiku mezilidských vztahů.

Jsou z nás osmáci

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
A je tu další školní rok plný změn a překvapení. 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

24.3.

se letos uskuteční bez přítomnosti dětí

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.