Akce v MŠ

Pravidelné akce v MŠ a další aktivity

 

PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE

 • září – dny otevřených dveří v MŠ, vycházka na historické místo Kozí Hrádek, opékání špekáčků, divadlo
 • říjen – zábavná hra „ Hledáme poklad“ , divadlo
 • prosinec – zábavné dopoledne – setkání s čertem a Mikulášem, udržování českých tradic spojené s nadílkou, vánoční koncert, zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese, vánoční odpoledne  - besídka pro rodiče, zdobení vánočních stromků v městském parku, návštěva vánoční výstavy, divadlo s vánoční tématikou
 • leden – připomenutí českého lidového zvyku „ Tři králové“ spojené s programem , divadlo
 • únor – masopustní karneval v MŠ, Masopust ve městě , dny otevřených dveří, divadlo
 • březen – velikonoční výstava prací dětí, návštěva velikonoční výstavy, zdobení velikonoční břízky v městském parku
 • duben – přednáška strážníka městské policie, pálení čarodějnice, divadlo
 • květen – oslava svátku maminek – výroba dárečku, vycházka k památnému místu našeho města – hrob prezidenta Edwarda Beneše, vycházka naučnou stezkou – beseda o životním prostředí, školní výlet , divadlo
 • červen – oslava svátku dětí – velká dopolední party na školní zahradě, loučení předškolních dětí s mladšími spolužáky – zábavné dopoledne, loučení předškolních dětí se školkou – zábavné odpoledne, besídka pro rodiče, divadlo


DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

 • Hrátky s hlínou:

Specificky zaměřený program pro věkovou skupinu 5 – 7 let. Tento program obsahuje tvůrčí náměty pro práci s hlínou. Děti mohou prožít zajímavé zážitky, objevit jak jejich dílka vznikají a skrze tuto činnost si děti uvědomí různá zobrazení skutečnosti, rozlišují předměty ve svém okolí, naučí se vnímat různorodost, popisovat a zobrazovat.

Nabídka činností:
Pozorování, objevování, vnímání, popis, vyprávění, rozhovory, didaktická práce, práce s hlínou.

        Hotové práce jsou vypáleny v keramické peci a děti si výrobky odnášejí domů. Na tento doplňující program dochází do MŠ lektor – výtvarník a společně s učitelkou vedou předškolní vyučování. Z výrobků skládáme dětem ve školce malou školní galerii.

 • Angličtina pro nejmenší:

Specificky zaměřený program pro věkovou skupinu 5 – 7 let, anglické chvilky  pro děti od 3 let.Výuka anglického jazyka je pro děti zprostředkovaná zajímavou a zábavnou formou. Protože práce s předškolními dětmi má svá specifika a určitá omezení, plánujíce jednotlivá témata podobně, jako mají děti v rodném jazyce.

Nabídka činností:
Hry, zpěv, přednes, dramatizace, poslech, vymalovávání, cvičení, napodobování, prohlížení, vyhledávání obrázků,porovnávání…

Výuka angličtiny má návaznost na výuka jazyka v 1. třídě naší ZŠ.                       

 • Hudebně dramatická dílnička:

Specificky zaměřený  program, kdy dítě rozvíjí celou svoji osobnost, ne pouze umělecké sklony. Děti si osvojí především sociální a komunikativní dovednosti, rozvíjejí smysly, prostorovou orientaci,pohyb , rytmus, herní aktivity…Tato dílnička je určena pro věkovou skupinu dětí od 5 – 7 let.

Nabídka činností:
Improvizace, napodobování zvuků, hlasu a řeči někoho jiného, přiřazování zvuků, zpěv, pohybové aktivity, námětové a napodobivé hry, hry na drobné hudební nástroje, tance, komunikativní kruhy, hry se slovy..

Zveme rodiče na vánoční představení a na představení, které děti společně s učitelkami připraví na konec školního roku, kdy se s MŠ loučí.

 • Preventivní logopedické chvilky

Preventivní logopedické chvilky jsou součástí denního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí. Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte. Učitelky v MŠ pracují s dětmi preventivně. Obsah dechových, artikulačních a sluchových cvičení, lidových písní, logopedických básní a hudebně pohybových her se váže k světu dětí. Ty se naučí ovládat mimické svalstvo, mluvidla, procvičí paměť, uplatní představivost a prožijí radost ze hry.

Pro děti, které navštěvují klinického logopeda, nabízí procvičování problematických hlásek naše logopedická asistentka, paní učitelka Petra Koutková - po domluvě s rodiči.
 

Nabídka činností:
Zpěv, přednes, hry, dechové cvičení, artikulační cvičení, Sluchové cvičení, smyslové hry, hudebně pohybové hry, četba, Rozhovory, grafické cvičení, cvičení jemné motoriky, kreslení…

Další aktivity pro děti v MŠ

 • kroužek zobcové flétny
 • kroužek fotbalu
 • kroužek moderního tance "CODA"
 • kroužek "SPORTÍK" - cvičení v tělocvičně naší ZŠ

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.