Akce v MŠ

Pravidelné akce v MŠ a další aktivity

 

PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE

 • září – dny otevřených dveří v MŠ, vycházka na historické místo Kozí Hrádek, opékání špekáčků, divadlo
 • říjen – zábavná hra „ Hledáme poklad“ , divadlo
 • prosinec – zábavné dopoledne – setkání s čertem a Mikulášem, udržování českých tradic spojené s nadílkou, vánoční koncert, zdobení vánočního stromku pro zvířátka v lese, vánoční odpoledne  - besídka pro rodiče, zdobení vánočních stromků v městském parku, návštěva vánoční výstavy, divadlo s vánoční tématikou
 • leden – připomenutí českého lidového zvyku „ Tři králové“ spojené s programem , divadlo
 • únor – masopustní karneval v MŠ, Masopust ve městě , dny otevřených dveří, divadlo
 • březen – velikonoční výstava prací dětí, návštěva velikonoční výstavy, zdobení velikonoční břízky v městském parku
 • duben – přednáška strážníka městské policie, pálení čarodějnice, divadlo
 • květen – oslava svátku maminek – výroba dárečku, vycházka k památnému místu našeho města – hrob prezidenta Edwarda Beneše, vycházka naučnou stezkou – beseda o životním prostředí, školní výlet , divadlo
 • červen – oslava svátku dětí – velká dopolední party na školní zahradě, loučení předškolních dětí s mladšími spolužáky – zábavné dopoledne, loučení předškolních dětí se školkou – zábavné odpoledne, besídka pro rodiče, divadlo


DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY

 • Hrátky s hlínou:

Specificky zaměřený program pro věkovou skupinu 5 – 7 let. Tento program obsahuje tvůrčí náměty pro práci s hlínou. Děti mohou prožít zajímavé zážitky, objevit jak jejich dílka vznikají a skrze tuto činnost si děti uvědomí různá zobrazení skutečnosti, rozlišují předměty ve svém okolí, naučí se vnímat různorodost, popisovat a zobrazovat.

Nabídka činností:
Pozorování, objevování, vnímání, popis, vyprávění, rozhovory, didaktická práce, práce s hlínou.

        Hotové práce jsou vypáleny v keramické peci a děti si výrobky odnášejí domů. Na tento doplňující program dochází do MŠ lektor – výtvarník a společně s učitelkou vedou předškolní vyučování. Z výrobků skládáme dětem ve školce malou školní galerii.

 • Angličtina pro nejmenší:

Specificky zaměřený program pro věkovou skupinu 5 – 7 let, anglické chvilky  pro děti od 3 let.Výuka anglického jazyka je pro děti zprostředkovaná zajímavou a zábavnou formou. Protože práce s předškolními dětmi má svá specifika a určitá omezení, plánujíce jednotlivá témata podobně, jako mají děti v rodném jazyce.

Nabídka činností:
Hry, zpěv, přednes, dramatizace, poslech, vymalovávání, cvičení, napodobování, prohlížení, vyhledávání obrázků,porovnávání…

Výuka angličtiny má návaznost na výuka jazyka v 1. třídě naší ZŠ.                       

 • Hudebně dramatická dílnička:

Specificky zaměřený  program, kdy dítě rozvíjí celou svoji osobnost, ne pouze umělecké sklony. Děti si osvojí především sociální a komunikativní dovednosti, rozvíjejí smysly, prostorovou orientaci,pohyb , rytmus, herní aktivity…Tato dílnička je určena pro věkovou skupinu dětí od 5 – 7 let.

Nabídka činností:
Improvizace, napodobování zvuků, hlasu a řeči někoho jiného, přiřazování zvuků, zpěv, pohybové aktivity, námětové a napodobivé hry, hry na drobné hudební nástroje, tance, komunikativní kruhy, hry se slovy..

Zveme rodiče na vánoční představení a na představení, které děti společně s učitelkami připraví na konec školního roku, kdy se s MŠ loučí.

 • Preventivní logopedické chvilky

Preventivní logopedické chvilky jsou součástí denního kontaktu učitelky s celou skupinou dětí. Nejde o diagnostiku ani o nápravu hlásek v řeči dítěte. Učitelky v MŠ pracují s dětmi preventivně. Obsah dechových, artikulačních a sluchových cvičení, lidových písní, logopedických básní a hudebně pohybových her se váže k světu dětí. Ty se naučí ovládat mimické svalstvo, mluvidla, procvičí paměť, uplatní představivost a prožijí radost ze hry.

Pro děti, které navštěvují klinického logopeda, nabízí procvičování problematických hlásek naše logopedická asistentka, paní učitelka Petra Koutková - po domluvě s rodiči.
 

Nabídka činností:
Zpěv, přednes, hry, dechové cvičení, artikulační cvičení, Sluchové cvičení, smyslové hry, hudebně pohybové hry, četba, Rozhovory, grafické cvičení, cvičení jemné motoriky, kreslení…

Další aktivity pro děti v MŠ

 • kroužek zobcové flétny
 • kroužek fotbalu
 • kroužek moderního tance "CODA"
 • kroužek "SPORTÍK" - cvičení v tělocvičně naší ZŠ

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.