Zápis do mateřské školy 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 V ROCE 2022

Zápis do mateřské školy 9.května 600 (ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9.května 489) pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 3.5. a 4.5. 2022, od 13,00 hodin do 16,00 hodin v budově MŠ - vstup zezadu ze zahrady.

 

Zákonní zástupci při zápisu předloží :

rodný list dítěte, občanský průkaz (popř. rozhodnutí o osvojení, pěstounství...), vyjádření lékaře o povinném očkování a zdravotním stavu dítěte (formulář je ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ) - mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

 

Kritéria pro přijetí :

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb.

- přednostně se přijímají děti, které do 31.8.2022 dovrší 5-ti let věku, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1.9.2022 povinné, s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu MŠ 9.května 600

- dále se přednostně přijímají děti, které do 31.8.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu

 

Zvýhodňující kritéria (po 1 bodu) :

- dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí (jiný spádový školský obvod)

- dítě je přihlášeno do MŠ od 1.9. příslušného roku na celodenní docházku

- dítě má sourozence v Základní škole Sezimovo Ústí, 9.května 489

- předpokládané pokračování vzdělávání dítěte v Základní škole Sezimovo Ústí, 9.května 489

- věk dítěte - přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den (v případě identického data narození a počtu bodů se rozhodne formou losování) ; dítě mladší tří let namá na přijetí do MŠ právní nárok (§34, odst.1 Školský zákon)

 

Jiřina Greplová, zástupce ředitele pro MŠ

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.