zápis do mš 2016

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.KVĚTNA 600 SEZIMOVO ÚSTÍ NA ŠK.ROK 2016-2017

Zápis do MŠ 9. května 600, Sezimovo Ústí II, bude probíhat ve dnech 16. - 17.3.2016 (středa a čtvrtek) od 13,00 hodin do 16,30 hodin v budově mateřské školy v 1. patře.

Sebou přineste : občanský průkaz rodiče, očkovací průkaz dítěte

 

Děti budou přijímány podle následujících kritérií s tím, že nejprve bude u všech uchazečů posuzováno 1. kritérium. Ti, kteří budou vyhovovat danému kritériu, postoupí do dalšího kola výběru. Tak se bude postupovat až do okamžiku naplnění kapacity mateřské školy. Pokud i po vyhodnocení posledního kritéria bude více uchazečů, než je kapacita MŠ,rozhodne ředitel školy podle dodatečných kritérií.

Žádáme rodiče, aby šli k zápisu pouze na jednu zvolenou MŠ v Sezimově Ústí. V případě nepřijetí jim bude nabídnuto místo v jiné MŠ v Sezimově Ústí. Pokud bude zjištěno, že rodiče podali současně žádost o přijetí do více MŠ, bude dítě v tomto kole zápisu vyřazeno.

 

Kritéria :

1) dítě je v posledním ročníku před nástupem do základní školy (jde v uvedeném školním roce k zápisu do 1. třídy)

2) dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí

3) dítě je přihlášeno do mateřské školy od 1.9. příslušného školního roku na celodenní docházku

4) přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den

5) dítě má sourozence v Základní nebo v Mateřské škole 9. května 489, Sezimovo Ústí

6) žádost o přijetí do mateřské školy je podána ve dnech oficiálně vyhlášeného zápisu

 

V Sezimově Ústí dne 18.2.2016

 

                                                                                                                                        Mgr. Petr Peroutka

                                                                                                                                      ředitel školy ZŠ a MŠ

 

                                                                                                                       

                                                                                                                      

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.