zápis do mš 2017

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 NA ŠK. ROK 2017-2018

Zápis do MŠ 9. května 600 pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve dnech 3. - 4. 5. 2017 (středa a čtvrtek) v době 13,00 - 16,30 hodin, v budově MŠ v 1. patře.

 

Postup při vyřizování žádosti :

1) ředitelem nebo zástupcem ředitele pro MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení

2) po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení Školského zákona a kritérií pro přijímání dětí

3) v době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo na seznámení s důvody nepřijetí dítěte do MŠ

4) do 30-ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ

5) rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem ve vstupních prostorách MŠ, ve vývěsce ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy

 

Kritéria pro přijetí:

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.

- přednostně se přijímají děti,které do 31.8.2017 dovrší 5-ti let věku, jejichž vzdělání je v MŠ od 1.9.2017 povinné, s trvalým bydlištěm ve spádovém školském obvodu MŠ 9.května 600

- dále se přednostně přijímají děti, které do 31.8.2017dovrší 4 let věku a mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu MŠ 9. května 600

 

Zvýhodňující kritéria (po 1 bodu):

- dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí (jiný spádový školský obvod)

- dítě je přihlášeno do MŠ od 1.9. příslušného roku na celodenní docházku

- dítě má sourozence v ZŠ nebo MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

- předpokládané pokračování vzdělávání dítěte v naší ZŠ 9. května 489

- věk dítěte - přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den (v případě identického data   narození a počtu bodů se rozhodne formou losu)

Zákonní zástupci při zápisu předloží :

Rodný list dítěte, občanský průkaz (popř. rozhodnutí o osvojení, pěstounství...), očkovací průkaz, potvrzení o očkování - mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

 

V Sezimově Ústí dne 23.3.2017

 

Mgr. Petr Peroutka

ředitel školy ZŠ a MŠ

Přílohy ke stažení

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.