zápis do mš 2017

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 NA ŠK. ROK 2017-2018

Zápis do MŠ 9. května 600 pro školní rok 2017/2018 bude probíhat ve dnech 3. - 4. 5. 2017 (středa a čtvrtek) v době 13,00 - 16,30 hodin, v budově MŠ v 1. patře.

 

Postup při vyřizování žádosti :

1) ředitelem nebo zástupcem ředitele pro MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení

2) po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení Školského zákona a kritérií pro přijímání dětí

3) v době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo na seznámení s důvody nepřijetí dítěte do MŠ

4) do 30-ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ

5) rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem ve vstupních prostorách MŠ, ve vývěsce ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy

 

Kritéria pro přijetí:

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.

- přednostně se přijímají děti,které do 31.8.2017 dovrší 5-ti let věku, jejichž vzdělání je v MŠ od 1.9.2017 povinné, s trvalým bydlištěm ve spádovém školském obvodu MŠ 9.května 600

- dále se přednostně přijímají děti, které do 31.8.2017dovrší 4 let věku a mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu MŠ 9. května 600

 

Zvýhodňující kritéria (po 1 bodu):

- dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí (jiný spádový školský obvod)

- dítě je přihlášeno do MŠ od 1.9. příslušného roku na celodenní docházku

- dítě má sourozence v ZŠ nebo MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

- předpokládané pokračování vzdělávání dítěte v naší ZŠ 9. května 489

- věk dítěte - přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den (v případě identického data   narození a počtu bodů se rozhodne formou losu)

Zákonní zástupci při zápisu předloží :

Rodný list dítěte, občanský průkaz (popř. rozhodnutí o osvojení, pěstounství...), očkovací průkaz, potvrzení o očkování - mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

 

V Sezimově Ústí dne 23.3.2017

 

Mgr. Petr Peroutka

ředitel školy ZŠ a MŠ

Přílohy ke stažení

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.