zápis do mš 2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 9. KVĚTNA 600 NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis do mateřské školy 9. května 600 pro školní rok 2019/2020 bude probíhat ve dnech 6. - 7.5. 2019 (pondělí a úterý) od 13,00 hodin do 16,30 hodin v budově mateřské školy v 1. patře.

 

Postup při vyřizování žádosti :

1) ředitelem nebo zástupcem ředitele pro MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení

2) po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení Školského zákona a kritérií pro přijímání dětí

3) v době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo na seznámení s důvody nepřijetí dítěte do MŠ

4) do 30-ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ

5) rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem ve vstupních prostorách MŠ, ve vývěsce ZŠ a MŠ, na webových stránkách školy

 

Kritéria pro přijetí :

V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb.

- přednostně se přijímají děti, které do 31.8. 2019 dovrší 5-ti let věku, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1.9. 2019 povinné, s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu MŠ 9. května 600

- dále se přednostně přijímají děti, které do 31.8. 2019 dovrší 3 let věku a starší, a mají trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu MŠ 9. května 600

 

Zvýhodňující kritéria (po 1 bodu) :

- dítě má trvalé bydliště v Sezimově Ústí (jiný spádový školský obvod)

- dítě je přihlášeno do MŠ od 1.9. příslušného roku na celodenní docházku

- dítě má sourozence v Základní škole Sezimovo Ústí 9. května

- předpokládané pokračování vzdělávání dítěte v naší ZŠ 9. května 489

- věk dítěte - přednost mají děti dříve narozené (starší) - rok, měsíc, den (v případě identického data narození a počtu bodů se rozhodne formou losování)

 

Zákonní zástupci při zápisu předloží :

rodný list dítěte, občanský průkaz (popř. rozhodnutí o osvojení, pěstounství...), potvrzení lékaře o očkování (formulář dostanete kdykoliv v MŠ nebo je ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ) - mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání

 

V Sezimově Ústí dne 20.3. 2019

 

 

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy ZŠ a MŠ

Jiřina Greplová, zástupce ředitele pro MŠ

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.