Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „ Rok v přírodě“

je dokument, který společně vypracoval pedagogický kolektiv naší MŠ, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v MŠ 9. května 600 v Sezimově Ústí. Je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a v souladu s obecně platnými předpisy. Představuje komplexní projekt práce  naší MŠ na časové období jednoho školního roku. Vzdělávání je důsledně zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Většina aktivit probíhá formou dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Tyto činnosti probíhají v menší i větší skupině, nebo individuálně. Vedeme děti na jejich cestě za poznáním a probouzíme jejich zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat.

Podmínky  vzdělávání:

Herny pro děti jsou dostatečně vybaveny, nábytek, tělocvičné nářadí, sociální zařízení, lůžka pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou nezávadná a odpovídají počtu dětí. Děti mají dostatečný počet hraček a pomůcek.
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, jsou dodržovány předpisy a normy platné pro předškolní věk. Důsledně je dodržován pitný režim. V naší MŠ je pouze výdejna , obědy pro děti se dovážejí ze školní jídelny naší ZŠ.
Denní program zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, děti jsou dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu, mají dostatek volného pohybu jak v interiéru, tak v exteriéru.
Pro nejstarší věkovou skupinu dětí – předškoláky  je respektována  individuelní potřeba odpoledního spánku, dětem s nižší potřebou jsou nabídnuty klidné činnosti namísto odpočinku na lůžku.
Děti se v naší školce cítí dobře, volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád.Učitelky přistupují k dětem partnersky a respektují jejich přirozené potřeby a možnosti. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na nové prostředí.
 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.