Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „ Rok v přírodě“

je dokument, který společně vypracoval pedagogický kolektiv naší MŠ, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v MŠ 9. května 600 v Sezimově Ústí. Je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a v souladu s obecně platnými předpisy. Představuje komplexní projekt práce  naší MŠ na časové období jednoho školního roku. Vzdělávání je důsledně zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Většina aktivit probíhá formou dětské hry. Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Tyto činnosti probíhají v menší i větší skupině, nebo individuálně. Vedeme děti na jejich cestě za poznáním a probouzíme jejich zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat.

Podmínky  vzdělávání:

Herny pro děti jsou dostatečně vybaveny, nábytek, tělocvičné nářadí, sociální zařízení, lůžka pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, jsou nezávadná a odpovídají počtu dětí. Děti mají dostatečný počet hraček a pomůcek.
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, jsou dodržovány předpisy a normy platné pro předškolní věk. Důsledně je dodržován pitný režim. V naší MŠ je pouze výdejna , obědy pro děti se dovážejí ze školní jídelny naší ZŠ.
Denní program zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, děti jsou dostatečně dlouho na čerstvém vzduchu, mají dostatek volného pohybu jak v interiéru, tak v exteriéru.
Pro nejstarší věkovou skupinu dětí – předškoláky  je respektována  individuelní potřeba odpoledního spánku, dětem s nižší potřebou jsou nabídnuty klidné činnosti namísto odpočinku na lůžku.
Děti se v naší školce cítí dobře, volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád.Učitelky přistupují k dětem partnersky a respektují jejich přirozené potřeby a možnosti. Nově příchozím dětem je umožněna postupná adaptace na nové prostředí.
 

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.