Adopce na dálku

Záklaní informace o projektu

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím i dalšími projekty zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců, neboli tzv. „adoptivních rodičů" více než 14.000 dětem v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku, Thajsku a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy. Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko), 7.000 Kč (Uganda), 5.500 Kč (Thajsko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 dopisy ročně (na Velikonoce a Vánoce). Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.„Adoptivním rodičem“ se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola, firma.

(převzato ze stránek Arcidiecézní charity Praha)

Benita Nakaligi - nové adoptované dítě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jelikož chceme pokračovat v podpoře dětí z chudých zemí, adoptovali jsme osmiletou dívku z Ugandy Benitu Nakaligi.

Ukončení podpory adoptovaného dítěte

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V roce 2006 jsme adoptovali jedenáctiletého chlapce z Ugandy Kirundu Rogerse. 

Jak jsme se zapojili.

V roce 2005 roce vznikla myšlenka pomáhat dětem v chudých zemích. Rozhodli jsme se zapojit do projektu Adopce na dálku. Děti se svými vyučujícími výtvarné výchovy a v zájmových kroužcích celý rok vyráběly...

Kirunda Rogers - naše adoptované dítě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Kirunda Rogers - původní obrázek z roku 2006
• 11 let • chodí do 2. třídy • bydlí ve vesnici Busagazi East (Uganda) • tatínek je rolník a maminka v domácnosti • má 4 sourozence, 2 bratry a 2 sestry • jeho oblíbeným předmětem je matematika • rád hraje...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.