Adopce na dálku

Záklaní informace o projektu

Arcidiecézní charita Praha založila projekt ADOPCE NA DÁLKU v roce 1993. Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím i dalšími projekty zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je adresnost, vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců, neboli tzv. „adoptivních rodičů" více než 14.000 dětem v Indii, Ugandě, Litvě, Bělorusku, Thajsku a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin - často sirotky - které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy. Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva a Bělorusko), 7.000 Kč (Uganda), 5.500 Kč (Thajsko) a 6.500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 dopisy ročně (na Velikonoce a Vánoce). Partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte.„Adoptivním rodičem“ se může stát nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola, firma.

(převzato ze stránek Arcidiecézní charity Praha)

Benita Nakaligi - nové adoptované dítě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Jelikož chceme pokračovat v podpoře dětí z chudých zemí, adoptovali jsme osmiletou dívku z Ugandy Benitu Nakaligi.

Ukončení podpory adoptovaného dítěte

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V roce 2006 jsme adoptovali jedenáctiletého chlapce z Ugandy Kirundu Rogerse. 

Jak jsme se zapojili.

V roce 2005 roce vznikla myšlenka pomáhat dětem v chudých zemích. Rozhodli jsme se zapojit do projektu Adopce na dálku. Děti se svými vyučujícími výtvarné výchovy a v zájmových kroužcích celý rok vyráběly...

Kirunda Rogers - naše adoptované dítě

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Kirunda Rogers - původní obrázek z roku 2006
• 11 let • chodí do 2. třídy • bydlí ve vesnici Busagazi East (Uganda) • tatínek je rolník a maminka v domácnosti • má 4 sourozence, 2 bratry a 2 sestry • jeho oblíbeným předmětem je matematika • rád hraje...

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.