Smlouva s rodiči

Ověřování Individuálních výchovných plánů - smlouva s rodiči

Naše škola se účastní projektu ověřování Individuálních výchovných plánů, více známých pod názvem Smlouvy s rodiči. Cílem projektu, který probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je vyzkoušet nové formy školní péče o žáky a novou formu spolupráce s rodiči. Co to bude konkrétně znamenat?

S dětmi, u kterých se objevují opakované výchovné problémy, přestupky proti školnímu řádu, které negativně působí na proces vzdělávání konkrétního jedince i celé třídy, bude pracováno intenzivněji než dosud. Pokud se problém nevyřeší ve spolupráci žák-škola, budou k jednání přizváni rodiče a může dojít i k sepsání tzv. Individuálního výchovného plánu ( tj. dohoda mezi školou, rodiči a žákem, ve které jsou přesně vyjmenovány jejich povinnosti při řešení žákova problematického chování). Pokud tato dohoda nebude dodržována, škola bude jednat v souladu s platnou legislativou a ve spolupráci s příslušnými institucemi.

Pro děti, které dodržují pravidla školy, se nic nemění. Do projektu jsme se zapojili právě proto, abychom těmto dětem zlepšili podmínky pro vzdělávání. Jsme si vědomi, že ve třídách, kde je nutné část hodiny řešit nekázeň některých jedinců, je narušován nejen vzdělávací proces, ale i příznivé klima pro výuku.

Věříme, že při vzájemné spolupráci a komunikaci dosáhneme zlepšení klimatu na škole. Bližší informace o projektu můžete získat na stránkách Ministerstva školství nebo u ředitelky školy.

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.