Úspěšně realizované projekty

Moderní učitel 21 století

Efektivní a účelná integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Školy v pohybu

Vytvoření vize školy a podpora všech pedagogů - supervize, koučink, mentoring. Podpora vedení školy.

Zvyšování motivace k technickému vzdělávání

Projekt pro žáky 8. a 9. tříd.

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

Cílem projektu byla implementace interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod do výuky cizích jazyků - angličtiny.

Interaktivní škola

Cílem projektu bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. 

Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ

Účelem projektu je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce.

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V tomto projektu jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí. Tento projekt směřuje ke zkvalitnění vzdělávání a maximálnímu rozvoji potenciálu nadaných žáků.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.