Úspěšně realizované projekty

Moderní učitel 21 století

Efektivní a účelná integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Školy v pohybu

Vytvoření vize školy a podpora všech pedagogů - supervize, koučink, mentoring. Podpora vedení školy.

Zvyšování motivace k technickému vzdělávání

Projekt pro žáky 8. a 9. tříd.

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách

Cílem projektu byla implementace interaktivních výukových materiálů a vyučovacích metod do výuky cizích jazyků - angličtiny.

Interaktivní škola

Cílem projektu bylo zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. 

Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ

Účelem projektu je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce.

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V tomto projektu jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí. Tento projekt směřuje ke zkvalitnění vzdělávání a maximálnímu rozvoji potenciálu nadaných žáků.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.