Interaktivní škola

Interaktivní škola

Název projektu:

INTERAKTIVNÍ ŠKOLA

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.4.00/21.2272

Naše pozice v projektu:

Jsme příjemci dotace - žadatel projektu.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblast podpory 1.4 - unit costs

► Oblast podpory: 7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

► Délka trvání projektu: květen 2011 až říjen 2013

 


Popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. V rámci projektu bude škola vybavena potřebnou technikou. Následně budou vyučující vytvářet digitální učební materiály, podle nichž budou vyučovat. Tyto materiály budou zpřístupněny veřejnosti k dalšímu použití. Nedílnou součástí projektu je i školení pedagogů na práci s novými technologiemi.


Projekt byl ukončen 30. října 2013.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.