moderní učitel 21 století

Moderní učitel 21 století

Název projektu:

Moderní učitel 21. století

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/51.0019

Naše pozice v projektu:

Jsme partnerem příjemce podpory, kterým je České vysoké učení technické v Praze.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

► Délka trvání projektu: září 2014 až červenec 2015

 


Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při efektivní a účelné integraci
informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol a jejich ředitele.
V rámci projektu budou ředitelé a nimi určení zaměstnanci proškoleni k veřejným zakázkám, pedagogové škol
budou proškoleni na efektivní využití stávající techniky školy v oblastech vzdělávání a na možnosti využití
moderní dotykové techniky v procesu vzdělávání.
Zrealizují se i aplikace moderní ICT do konkrétních předmětů (fyzika, cizí jazyk, apod.) na partnerských školách.

Pro realizované školení je připravena mohutná a rozsáhlá e-learningová podpora.

Stránky projektu:  http://ucitel21.cedupoint.cz/

Projekt byl ukončen v říjnu 2015.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.