moderní učitel 21 století

Moderní učitel 21 století

Název projektu:

Moderní učitel 21. století

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.00/51.0019

Naše pozice v projektu:

Jsme partnerem příjemce podpory, kterým je České vysoké učení technické v Praze.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

► Délka trvání projektu: září 2014 až červenec 2015

 


Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při efektivní a účelné integraci
informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol a jejich ředitele.
V rámci projektu budou ředitelé a nimi určení zaměstnanci proškoleni k veřejným zakázkám, pedagogové škol
budou proškoleni na efektivní využití stávající techniky školy v oblastech vzdělávání a na možnosti využití
moderní dotykové techniky v procesu vzdělávání.
Zrealizují se i aplikace moderní ICT do konkrétních předmětů (fyzika, cizí jazyk, apod.) na partnerských školách.

Pro realizované školení je připravena mohutná a rozsáhlá e-learningová podpora.

Stránky projektu:  http://ucitel21.cedupoint.cz/

Projekt byl ukončen v říjnu 2015.

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.