nadaní žáci

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Projekt s podporou Evropské unie


Název projektu:

VZDĚLÁVÁME A ROZVÍJÍME NADANÉ ŽÁKY

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.06/02.0008

Naše pozice v projektu:

Jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí, ČSLA 65, 391 11


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Délka trvání projektu: prosinec 2009 až červen 2012

 


Popis projektu

V tomto projektu jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí. Tento projekt směřuje ke zkvalitnění vzdělávání a maximálnímu rozvoji potenciálu nadaných žáků. Kromě tzv. problémovým žákům je třeba se věnovat i dětem, u nichž se projevuje nadání. Naším cílem je vytvořit jim takové podmínky a nabídnout takové činnosti, při nichž by se mohly rozvíjet. Všichni učitelé absolvovali školení na toto téma. V další fázi budeme ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou připravovat pro žáky, u nichž bude diagnostikováno nadání, individuální vzdělávací plány. Při tvorbě plánů a jejich ověřování budou obě partnerské školy úzce spolupracovat. Více o projektu se dozvíte na webových stránkách žadatele.

www stránky projektu


Projekt byl ukončen 30. června 2012.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.