nadaní žáci

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Projekt s podporou Evropské unie


Název projektu:

VZDĚLÁVÁME A ROZVÍJÍME NADANÉ ŽÁKY

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.2.06/02.0008

Naše pozice v projektu:

Jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí, ČSLA 65, 391 11


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Délka trvání projektu: prosinec 2009 až červen 2012

 


Popis projektu

V tomto projektu jsme partnerem žadatele projektu, kterým je Základní škola Planá nad Lužnicí. Tento projekt směřuje ke zkvalitnění vzdělávání a maximálnímu rozvoji potenciálu nadaných žáků. Kromě tzv. problémovým žákům je třeba se věnovat i dětem, u nichž se projevuje nadání. Naším cílem je vytvořit jim takové podmínky a nabídnout takové činnosti, při nichž by se mohly rozvíjet. Všichni učitelé absolvovali školení na toto téma. V další fázi budeme ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou připravovat pro žáky, u nichž bude diagnostikováno nadání, individuální vzdělávací plány. Při tvorbě plánů a jejich ověřování budou obě partnerské školy úzce spolupracovat. Více o projektu se dozvíte na webových stránkách žadatele.

www stránky projektu


Projekt byl ukončen 30. června 2012.

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.