školy pohyb

Školy v pohybu

Název projektu:

ROZVOJ ŠKOL A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V SOULADU S JEJICH ŠVP

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.3.40/02.0016

Naše pozice v projektu:

Jsme příjemcem podpory na realizaci tohoto projektu. V projektu je zapojeno dalších 9 základních škol JČ kraje.


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

► Prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání

► Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

► Délka trvání projektu: září 2013 až prosinec 2014

 


Popis projektu

Projekt cílí na to, aby školy nestagnovaly, aby se pedagogové vč. vedení školy vzdělávali a zvyšovali tak
nabízenou kvalitu vzdělávání.


Na začátku projektu absolvuje každý pedagog. sbor dvoudenní workshop.Cílem bude, aby každý učitel ve škole rozuměl tomu, kam a proč jeho škola směřuje, aby měl možnost podílet se na vizi školy a byl vtažen do realizace této vize. Workshop bude nastaven tak, aby si v jeho průběhu tým každé školy uvědomil, co chtějí ve škole rozvíjet, zavést, změnit - celý sbor se zamýšlí nad tím, jakým tématům se v oblastech řízení školy, vzdělávací proces a klima školy chtějí věnovat. Záměrem je nastavit si reálnou vizi a kroky její postupné realizace.Podle výstupů z úvodního workshopu si každá škola sestaví vlastní obsahovou náplň projektu. Ta je postupně realizována formami, které projekt školám nabízí. Jedna část nabídky je určena širšímu vedení školy, druhá část nabídky je určena pro všechny pedagogy ve škole.

Jedinečnost projektu spočívá právě v tom, že zvolenému tématu se školy mohou věnovat komplexně tím, že mají možnost mít nejdřív semináře, pak navštívit školu, kde mají s vybranou tematikou pozitivní zkušenosti a následně si mohou zvolit mentoring, kdy mentoři přímo ve školách pomáhají učitelům téma aplikovat. Navíc si téma každá škola volí podle svých potřeb. Realizátor zajišťuje formy a snaží se, aby projekt obsahově byl přizpůsoben potřebám školy a byl tak pro školu maximálně efektivní. Vedení škol získává podporu ve formě koučování a cyklu seminářů, který je zaměřen na efektivní řízení školy.

Projekt byl ukončen 31. prosince 2014.

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.