volba povolání

Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ

Projekt s podporou Evropské unie


Název projektu:

MODERNÍ METODY VE VOLBĚ POVOLÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.10/02.0024

Naše pozice v projektu:

Jsme účastníkem projektu


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Délka trvání projektu: březen 2010 až duben 2011

 


Popis projektu

Účelem projektu je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce.
Cíle projektu jsou v souladu s „Programem rozvoje Jihočeského kraje“ z prosince 2007, který se zabývá nezaměstnaností mladých a potřebou informovat žáky o možnostech nejen studia, ale také uplatnění po ukončení určitého oboru. Potřebou žáků je možnost snadného přístupu k těmto informacím, umožňující jim rozhodovat o budoucím studiu na základě relevantních informací.
V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje“ z března 2008 je kladen důraz na zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly, propojenost vzdělávacího systému s požadavky trhu práce a další rozvoj škol a školských zařízení. Mimo jiné se zde navrhuje podporovat vznik školních poradenských pracovišť a kariérového poradenství na školách.
Hlavní cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol (letošní 7. a 8. třídy), kteří stojí před volbou budoucího povolání. U této skupiny projekt řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění. Projekt pokrývá dva školní roky, celkově tedy bude zapojeno 2 200 žáků Jihočeského kraje z 30 ZŠ.
Další cílovou skupinou jsou výchovní poradci zapojených škol, kteří mají na starost výuku a poradenství pro volbu povolání. U této skupiny projekt řeší zejména jejich potřebu kvalitního poradenského nástroje při práci s žáky. Do projektu bude zapojeno 30 škol a jejich výchovní poradci.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách žadatele.
www stránky žadatele projektu


 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.