volba povolání

Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ

Projekt s podporou Evropské unie


Název projektu:

MODERNÍ METODY VE VOLBĚ POVOLÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.10/02.0024

Naše pozice v projektu:

Jsme účastníkem projektu


Základní údaje o projektu

► OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Délka trvání projektu: březen 2010 až duben 2011

 


Popis projektu

Účelem projektu je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce.
Cíle projektu jsou v souladu s „Programem rozvoje Jihočeského kraje“ z prosince 2007, který se zabývá nezaměstnaností mladých a potřebou informovat žáky o možnostech nejen studia, ale také uplatnění po ukončení určitého oboru. Potřebou žáků je možnost snadného přístupu k těmto informacím, umožňující jim rozhodovat o budoucím studiu na základě relevantních informací.
V „Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje“ z března 2008 je kladen důraz na zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatel, zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly, propojenost vzdělávacího systému s požadavky trhu práce a další rozvoj škol a školských zařízení. Mimo jiné se zde navrhuje podporovat vznik školních poradenských pracovišť a kariérového poradenství na školách.
Hlavní cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol (letošní 7. a 8. třídy), kteří stojí před volbou budoucího povolání. U této skupiny projekt řeší zejména jejich potřebu kvalitního výběru budoucího studia a následného profesního uplatnění. Projekt pokrývá dva školní roky, celkově tedy bude zapojeno 2 200 žáků Jihočeského kraje z 30 ZŠ.
Další cílovou skupinou jsou výchovní poradci zapojených škol, kteří mají na starost výuku a poradenství pro volbu povolání. U této skupiny projekt řeší zejména jejich potřebu kvalitního poradenského nástroje při práci s žáky. Do projektu bude zapojeno 30 škol a jejich výchovní poradci.

Více o projektu se dozvíte na webových stránkách žadatele.
www stránky žadatele projektu


 

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.