Prevence a poradenství

Poradenství ve škole

 


Ve škole pracuje tým pedagogů, kteří mají na starost jak výchovné poradenství, tak i prevenci sociálně patologických jevů. Dalším úkolem tohoto týmu je metodická činnost při diagnostikování a následné nápravě specifických poruch učení a chování. Pedagogové prošli akreditovaným kurzem "Minimalizace šikany". Ve škole pracuje tzv. užší realizační tým (URT), jehož úkolem je ve spolupráci s ostatními učiteli vhodnými metodami předcházet výskytu šikany ve škole a v případě nežádoucího chování žáků šikanu šetřit.

Výchovným poradcem školy je Mgr. Vlastimil Průcha, 2. patro, č. dveří 81, tel: 381202026,

konzultační hodiny úterý 7:00 - 7:45 hodin. (nebo po předchozí telefonické domluvě)

 

Funkci školního metodika prevence  vykonává Mgr. Martina Bočková,1. patro               č. dveří 67, tel 381202023, email: mbockova@seznam.cz.

konzultační hodiny pondělí 13:00 - 14:00 hodin.                                       (Nebo po domluvě telefonicky, emailem.)


Hlavní činnosti výchovného poradce a metodika prevence:
1. Pomáhá rodičům řešit závažnější problémy (kázeň, šikana, drogy, záškoláctví).
2. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyučujícími pomáhá
při nápravě specifických poruch učení.
3. Pomáhá žákům a jejich rodičům s volbou povolání.
4. Pomáhá všem žákům, kteří mají jakýkoliv osobní problém.
5. Při jednáních o osobních problémech, rodinných problémech, atd. je zachována diskrétnost (pokud situace nepodléhá ohlašovací povinnosti školy).
6. Koordinuje práci s integrovanými i nadanými žáky.
7. Spolupracuje s třídním učitelem či s vedením školy při vyšetřování hrubého porušení školního řádu.
 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Potřebujete se s něčím svěřit nebo poradit? Neváhejte kontaktovat odborníky! Zde naleznete některé tipy, kde můžete hledat pomoc.

Středisko výchovné péče ČB

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích předkládá nabídku své činnosti určené jak dětem a jejich rodičům, tak třídním kolektivům, pedagogům a široké veřejnosti. Nabídku činnosti střediska naleznete v příloze.

Volba povolání 2017,18

Informace pro žáky a rodiče o přihláškách na střední školy.

Smlouvy s rodiči

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projetu Ministerstva školství Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů, více známého jako Smlouvy s rodiči. Více informací naleznete v záložce Projekty. Na uvedené adrese se můžete vyplnit dotazník a tuto akci zhodnotit. Dotazník je dobrovolný...

Krizový plán

Prevence šikany na naší škole. Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Chci zůstat zdravý

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Projektový den zaměřený na podporu zdraví a prevenci kouření.

Minimální preventivní program 2012/2013

Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Protikuřácký řetěz + zkušenost dětí s alkoholem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pondělí  žáci 4. až 9. tříd  zahájili výuku trochu netradičně. Spolu se svými třídními učiteli vyrobila každá třída protikuřácký řetěz z různobarevných papírových kroužků. Jednalo se o anketu, v níž každý žák sám za sebe přidal do řetězu jeden barevný článek. Zelený...

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.