Prevence a poradenství

Poradenství ve škole

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

 


Ve škole pracuje tým pedagogů, kteří mají na starost jak výchovné poradenství, tak i prevenci sociálně patologických jevů. Dalším úkolem tohoto týmu je metodická činnost při diagnostikování a následné nápravě specifických poruch učení a chování. Pedagogové prošli akreditovaným kurzem "Minimalizace šikany". Ve škole pracuje tzv. užší realizační tým (URT), jehož úkolem je ve spolupráci s ostatními učiteli vhodnými metodami předcházet výskytu šikany ve škole a v případě nežádoucího chování žáků šikanu šetřit.

 

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovným poradcem školy je Mgr. Josef Brandštýl (stránka zde)

    - kabinet chemie (2. patro, č. dveří 76)

    - mobil: 605 311 087

    - tel: 381 202 025

    - konzultační hodiny - po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem)

 

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia:

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím včas kontaktujte.

Veškeré aktuální informace poskytuji žákům a zákonným zástupcům v průběhu školního roku: mailem, na nástěnce vedle kabinetu chemie, na webu školy a na případných schůzkách (hromadných i individuálních).

Tisk přihlášek a potvrzení klasifikace - v případě zájmu tisknu přihlášky včetně potvrzení klasifikace (podrobné info zde).

Jak vyplnit přihlášku na SŠ - vzor kompletně vyplněné přihlášky najdete zde

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ - vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí najdete zde

Zápisové lístky zápisové lístky budou vydány pouze zákonným zástupcům v kanceláři školy (paní Pražmová)

 

Metodik prevence

Funkci školního metodika prevence  vykonává Mgr. Ivana Hašplová,1. patro    č. dveří 67, tel 381202023, 

konzultační hodiny - bude upřesněno      (Nebo po domluvě telefonicky)


Hlavní činnosti výchovného poradce a metodika prevence:
1. Pomáhá rodičům řešit závažnější problémy (kázeň, šikana, drogy, záškoláctví).
2. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyučujícími pomáhá
při nápravě specifických poruch učení.
3. Pomáhá žákům a jejich rodičům s volbou povolání.
4. Pomáhá všem žákům, kteří mají jakýkoliv osobní problém.
5. Při jednáních o osobních problémech, rodinných problémech, atd. je zachována diskrétnost (pokud situace nepodléhá ohlašovací povinnosti školy).
6. Koordinuje práci s integrovanými i nadanými žáky.
7. Spolupracuje s třídním učitelem či s vedením školy při vyšetřování hrubého porušení školního řádu.
 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Potřebujete se s něčím svěřit nebo poradit? Neváhejte kontaktovat odborníky! Zde naleznete některé tipy, kde můžete hledat pomoc.

Středisko výchovné péče ČB

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích předkládá nabídku své činnosti určené jak dětem a jejich rodičům, tak třídním kolektivům, pedagogům a široké veřejnosti. Nabídku činnosti střediska naleznete v příloze.

Krizový plán

Prevence šikany na naší škole. Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.