Prevence a poradenství

Poradenství ve škole

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

 


Ve škole pracuje tým pedagogů, kteří mají na starost jak výchovné poradenství, tak i prevenci sociálně patologických jevů. Dalším úkolem tohoto týmu je metodická činnost při diagnostikování a následné nápravě specifických poruch učení a chování. Pedagogové prošli akreditovaným kurzem "Minimalizace šikany". Ve škole pracuje tzv. užší realizační tým (URT), jehož úkolem je ve spolupráci s ostatními učiteli vhodnými metodami předcházet výskytu šikany ve škole a v případě nežádoucího chování žáků šikanu šetřit.

 

Výchovné poradenství

Výchovným poradcem školy je Mgr. Josef Brandštýl (stránka zde)

    - kabinet chemie (2. patro, č. dveří 76)

    - mobil: 605 311 087

    - tel: 381 202 025

    - konzultační hodiny - po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem)

 

Přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia:

    - informace viz přílohy na konci této stránky (případně telefonicky, e-mailem)

    - zápisové lístky budou vydány pouze zákonným zástupcům v kanceláři školy (paní Pražmová)

 

 

Metodik prevence

Funkci školního metodika prevence  vykonává Mgr. Helena Trsková,1. patro    č. dveří 67, tel 381202023, 

konzultační hodiny - bude upřesněno      (Nebo po domluvě telefonicky)


Hlavní činnosti výchovného poradce a metodika prevence:
1. Pomáhá rodičům řešit závažnější problémy (kázeň, šikana, drogy, záškoláctví).
2. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyučujícími pomáhá
při nápravě specifických poruch učení.
3. Pomáhá žákům a jejich rodičům s volbou povolání.
4. Pomáhá všem žákům, kteří mají jakýkoliv osobní problém.
5. Při jednáních o osobních problémech, rodinných problémech, atd. je zachována diskrétnost (pokud situace nepodléhá ohlašovací povinnosti školy).
6. Koordinuje práci s integrovanými i nadanými žáky.
7. Spolupracuje s třídním učitelem či s vedením školy při vyšetřování hrubého porušení školního řádu.
 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Potřebujete se s něčím svěřit nebo poradit? Neváhejte kontaktovat odborníky! Zde naleznete některé tipy, kde můžete hledat pomoc.

Středisko výchovné péče ČB

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích předkládá nabídku své činnosti určené jak dětem a jejich rodičům, tak třídním kolektivům, pedagogům a široké veřejnosti. Nabídku činnosti střediska naleznete v příloze.

Volba povolání 2017,18

Informace pro žáky a rodiče o přihláškách na střední školy.

Smlouvy s rodiči

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projetu Ministerstva školství Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů, více známého jako Smlouvy s rodiči. Více informací naleznete v záložce Projekty. Na uvedené adrese se můžete vyplnit dotazník a tuto akci zhodnotit. Dotazník je dobrovolný...

Krizový plán

Prevence šikany na naší škole. Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Chci zůstat zdravý

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Projektový den zaměřený na podporu zdraví a prevenci kouření.

Minimální preventivní program 2012/2013

Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Protikuřácký řetěz + zkušenost dětí s alkoholem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pondělí  žáci 4. až 9. tříd  zahájili výuku trochu netradičně. Spolu se svými třídními učiteli vyrobila každá třída protikuřácký řetěz z různobarevných papírových kroužků. Jednalo se o anketu, v níž každý žák sám za sebe přidal do řetězu jeden barevný článek. Zelený...

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.