Prevence a poradenství

Poradenství ve škole

 


Ve škole pracuje tým pedagogů, kteří mají na starost jak výchovné poradenství, tak i prevenci sociálně patologických jevů. Dalším úkolem tohoto týmu je metodická činnost při diagnostikování a následné nápravě specifických poruch učení a chování. Pedagogové prošli akreditovaným kurzem "Minimalizace šikany". Ve škole pracuje tzv. užší realizační tým (URT), jehož úkolem je ve spolupráci s ostatními učiteli vhodnými metodami předcházet výskytu šikany ve škole a v případě nežádoucího chování žáků šikanu šetřit.

Výchovným poradcem školy je Mgr. Josef Brandštýl

    - kabinet chemie (2. patro, č. dveří 76)

    - tel: 381202025

    - konzultační hodiny - po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem)

 

Funkci školního metodika prevence  vykonává Mgr. Helena Trsková,1. patro    č. dveří 67, tel 381202023, 

konzultační hodiny - bude upřesněno      (Nebo po domluvě telefonicky)


Hlavní činnosti výchovného poradce a metodika prevence:
1. Pomáhá rodičům řešit závažnější problémy (kázeň, šikana, drogy, záškoláctví).
2. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyučujícími pomáhá
při nápravě specifických poruch učení.
3. Pomáhá žákům a jejich rodičům s volbou povolání.
4. Pomáhá všem žákům, kteří mají jakýkoliv osobní problém.
5. Při jednáních o osobních problémech, rodinných problémech, atd. je zachována diskrétnost (pokud situace nepodléhá ohlašovací povinnosti školy).
6. Koordinuje práci s integrovanými i nadanými žáky.
7. Spolupracuje s třídním učitelem či s vedením školy při vyšetřování hrubého porušení školního řádu.
 

Důležitá telefonní čísla a kontakty

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Potřebujete se s něčím svěřit nebo poradit? Neváhejte kontaktovat odborníky! Zde naleznete některé tipy, kde můžete hledat pomoc.

Středisko výchovné péče ČB

Středisko výchovné péče v Českých Budějovicích předkládá nabídku své činnosti určené jak dětem a jejich rodičům, tak třídním kolektivům, pedagogům a široké veřejnosti. Nabídku činnosti střediska naleznete v příloze.

Volba povolání 2017,18

Informace pro žáky a rodiče o přihláškách na střední školy.

Smlouvy s rodiči

Již druhým rokem je naše škola zapojena do projetu Ministerstva školství Pokusné ověřování individuálních výchovných plánů, více známého jako Smlouvy s rodiči. Více informací naleznete v záložce Projekty. Na uvedené adrese se můžete vyplnit dotazník a tuto akci zhodnotit. Dotazník je dobrovolný...

Krizový plán

Prevence šikany na naší škole. Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Chci zůstat zdravý

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Projektový den zaměřený na podporu zdraví a prevenci kouření.

Minimální preventivní program 2012/2013

Dokument si můžete stáhnout v příloze.

Protikuřácký řetěz + zkušenost dětí s alkoholem

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V pondělí  žáci 4. až 9. tříd  zahájili výuku trochu netradičně. Spolu se svými třídními učiteli vyrobila každá třída protikuřácký řetěz z různobarevných papírových kroužků. Jednalo se o anketu, v níž každý žák sám za sebe přidal do řetězu jeden barevný článek. Zelený...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.