Důležitá telefonní čísla a kontakty

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:
 • LINKA BEZPEČÍ

116 111

pomoc@linkabezpeci.cz

chat.linkabezpeci.cz

 

 • LINKA DŮVĚRY České Budějovice

387 313 030

ldcb@seznam.cz

 

 • BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – pomoc obětem a svědkům trestných činů

    116 006, 387 200 094

     bkb.cbudejovice@bkb.cz

 

 • AURITUS – centrum pro lidi ohrožené drogou v Táboře

381 255 999

auritus@iol.cz

 

 • PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Tábor

  Pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou poskytovány dětem od       3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné.

381 252 851

poradna.tabor@pppcb.cz

 

 • RADOST - Rodinné centrum Tábor

Psychologické služby, rodinná a vztahová diagnostika, poradenství, atd. Dotovaná cena.

778 407 724

socialnipracovnik@rcradost.cz

www.rcradost.cz

 

 • www.cheiront.cz  /komunitní centrum pro děti a mládež v Táboře/
 • www.seznamsebezpecne.cz /zde naleznete 30ti minutové video, které je volně ke stažení           a upozorňuje na nebezpečí internetu/
 • www.saferinternet.cz
 • http://proti-sikane.saferinternet.cz/
 • www.dropin.cz  /středisko prevence a léčby drogových závislostí/
 • www.odrogach.cz /prevence rizikového chovani/
 • www.stopnasilinadetech.cz
 • www.theia.cz  /nezisková organizace pro oběti trestných činů, domácího násilí a pro mládež         ohroženou společensky nežádoucími jevy/
 • www.kurakovaplice.cz
 • www.efektivnirodicovstvi.cz

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.