Důležitá telefonní čísla a kontakty

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:
 • LINKA BEZPEČÍ

116 111

pomoc@linkabezpeci.cz

chat.linkabezpeci.cz

 

 • LINKA DŮVĚRY České Budějovice

387 313 030

ldcb@seznam.cz

 

 • BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – pomoc obětem a svědkům trestných činů

    116 006, 387 200 094

     bkb.cbudejovice@bkb.cz

 

 • AURITUS – centrum pro lidi ohrožené drogou v Táboře

381 255 999

auritus@iol.cz

 

 • PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Tábor

  Pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Služby jsou poskytovány dětem od       3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné.

381 252 851

poradna.tabor@pppcb.cz

 

 • RADOST - Rodinné centrum Tábor

Psychologické služby, rodinná a vztahová diagnostika, poradenství, atd. Dotovaná cena.

778 407 724

socialnipracovnik@rcradost.cz

www.rcradost.cz

 

 • www.cheiront.cz  /komunitní centrum pro děti a mládež v Táboře/
 • www.seznamsebezpecne.cz /zde naleznete 30ti minutové video, které je volně ke stažení           a upozorňuje na nebezpečí internetu/
 • www.saferinternet.cz
 • http://proti-sikane.saferinternet.cz/
 • www.dropin.cz  /středisko prevence a léčby drogových závislostí/
 • www.odrogach.cz /prevence rizikového chovani/
 • www.stopnasilinadetech.cz
 • www.theia.cz  /nezisková organizace pro oběti trestných činů, domácího násilí a pro mládež         ohroženou společensky nežádoucími jevy/
 • www.kurakovaplice.cz
 • www.efektivnirodicovstvi.cz

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.