příměstský tabor 2015

Příměstský tábor 2015

Příměstský tábor se uskuteční od 17. do 21. srpna 2015 vždy od 7,00 hod do 16,00 hod v budově naší základní školy. Připraven je následující program:

Pondělí – zahájení v 7,00 – 8,00 hodin ve škole

Keramická dílna– vlastní výrobek z hlíny, práce s modelovacími hmota, temperami, oběd a svačina ve školní jídelně, odpoledne sportovní aktivity

 

Úterý– Celodenní výlet do Třeboně, balíček místo oběda, cesta MHD a vlakem

 

Středa– Polodenní výlet do Tábora

Jordán, botanická zahrada, staré město, muzeum, oběd ve škole

 

Čtvrtek– Celodenní výlet do Bechyně, balíček místo oběda

 

Pátek – Pěší výlet na Knížecí rybník, popř. návštěva ZOO Větrovy

 

Změna programu vyhrazena v závislosti na počasí, budete předem informováni.

 

Vhodné je denně sportovní oblečení a obutí, přezůvky, obuv do tělocvičny, vlastní kreslící potřeby, nůžky v pouzdře nebo v penále. Ostatní výtvarné či jiné pomůcky budou dětem poskytnuty. Hrazeno je i jízdné a vstupné. Dle vlastního uvážení poskytněte dětem kapesné.

 

Při nástupu na tábor odevzdejte:

posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem

- prohlášení zákonných zástupců s datem ne starším než jeden den

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny/nebo originál/

- telefonní kontakt na zákonné zástupce

- lístek s odchody z příměstského tábora

 

Vašim dětem se budou věnovat: Milena Zrůstová, vychovatelka, Andrea Smetanová, učitelka naší školy

 

          

Souhlasím, aby můj syn/dcera ……………………………………

 

chodil/a v týdnu konání příměstského tábora  17. – 21. 8. 2015

 

a) sám/sama domů

 

b) v doprovodu …………………………………………..

 

 

                                                        ………………………………………

                                                               podpis zákonného zástupce

 

 

 

PROHLÁŠENÍ   ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ   DÍTĚTE

Prohlašuji, že mé dítě ……………………………………. nar. ………………………….

 

je způsobilé zúčastnit se příměstského tábora, který proběhne

 

v …………………………………………………………………………………………..

 

v termínu od ………………  do …………………………. .

 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

V ……………………………  dne ……………………..…. .

                                                      (datum ne starší jeden den)

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                     podpis zákonného zástupce

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.