Tři králové

Tříkrálové koledování

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Naše škola se letos opět připojí k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. V pátek 4. 1. 2019 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu. Žáci 6. třídy projdou školou, v každé třídě zahrají a zazpívají koledu. Už dnes je ve škole k dispozici oficiální tříkrálová pokladnička, do které bude možné celý týden (až do pátku 11. 1.) přispívat. Pokladnička je umístěna v kanceláři školy.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde část na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a část využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách. Byli bychom rádi, kdybyste umožnili svým dětem přispět na tento účel jakoukoliv finanční částkou, kterou uznáte za vhodné. Děkujeme Vám.

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy
 

 

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.