tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Naše škola se letos připojí k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. V pátek 6. 1. 2012 si děti připomenou příběh tří mudrců z východu v krátkém vystoupení. Následně bude ve škole k dispozici oficiální tříkrálová kasička, do které bude možné celý následující týden (až do pátku 13. 1.) přispívat.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí,  na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde 35% na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a 65% využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách.

Chcete-li i vy přispět na Tříkrálovou sbírku 2012, můžete tak učinit do 13. 1. 2012. Oficiální pokladnička Charity je v kanceláři školy.

Děkujeme Vám.
 


Za naší školu bylo předáno Charitě celkem 4740 Kč.

Děkujeme všem žákům, zaměstnancům i ostatním z řad veřejnosti, kteří se na této sbírce aktivně podíleli.

Aktuality

Rozvrhy na školní rok 2019/2020

29.8.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.