1. den nového školního roku

1. den nového školního roku

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vítejte v novém školním roce. Nový rok startujeme na novém webu. Kromě toho je ve škole několik málo změn. Během prázdnin jsme instalovali další 4 interaktivní tabule a nic nebrání tomu, aby se hodiny staly opět zajímavější jak pro žáky tak i pro učitele. Došlo k drobným úpravám školního a klasifikačního řádu, došlo k úpravě školního vzdělávacího programu. Změnila se trochu i organizace vyučování. Délku první přestávky (velké) jsme prodloužili na 20 min. Děti chodí na svačinky. Tím se celé vyučování o 5 min posunulo. Je zde několik nových tváří v pedagogickém sboru i mnoho nových žáků.

Dovolte mi, abych popřál všem žákům naší školy úspěšný start do nového školního roku a učitelům spoustu nápadů, jak děti během roku zaujmout a naučit. Rodičům přeji, aby měli plno radosti ze všech (byť nepatrných) úspěchů svých dětí.

Petr Peroutka

Aktuality

Zápis do 1. třídy

18.3.

se letos uskuteční 7. 4. a 8. 4. 2021 vždy od 10.00 do17.00

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.