slunakov

Projekt ENVITECH - Sluňákov

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V rámci projektu ENVITECH ve dnech 20. a 21. 11.2014 se zúčastnilo 15 vybraných žáků osmé a devátých tříd exkurze do Sluňákova (Dům přírody nedaleko Olomouce). Spolu s námi jeli i žáci ze ZŠ Horní Planá.
První odpoledne započalo venkovními seznamovacími aktivitami a následovalo lovení vodních bezobratlých v tůňkách vytvořených řekou Moravou. V podvečer jsme formou prezentací žáků poznávali důmyslnou architekturu EKOdomu Sluňákov, který je navržen tak, aby co nejvíce šetřil energii a životní prostředí. V podvečer pro nás britská lektorka Kate připravila velmi zábavnou hru o toaletách, díky které jsme si uvědomili, že ne všude na světě se mají tak dobře, jako u nás. Večer proběhlo promítání filmu s ekologických podtextem (jak jinak)  .
Druhý den nás celým dopolednem provázelo téma stromů kolem nás. Prozkoumali jsme celý, velmi nápaditě vytvořený, areál Sluňákova, poznávali jsme stromy po hmatu, navštívili jsme Sluneční horu a nakonec jsme názorně pochopili, jak je důležité nezasahovat do přirozených toků řek.
Celý program byl pečlivě připraven a byl veden zábavnou a zajímavou formou. Jelikož bylo o nás velmi dobře postaráno, aktivity byly zajímavé a prostředí bylo přátelské, dvoudenní pobyt nám velmi rychle utekl a shodli jsme se na tom, že bychom tam nějaký ten den navíc rádi strávili.

Lenka Sokolová, Věra Vichrová

Aktuality

Zápis do 1. třídy

18.3.

se letos uskuteční 7. 4. a 8. 4. 2021 vždy od 10.00 do17.00

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.