Tři králové

Tříkrálové koledování

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Naše škola se letos opět připojila k celostátní akci, kterou každoročně organizuje Charita České republiky – Tříkrálová sbírka. V úterý 7. 1. 2020 prošli žáci 6. a 7. třídy školou a v každé třídě zazpívali koledu. Nezpomněli jsme navštívit ani zaměstnance Městského úřadu. Již tradičně jsme navštívili i naši mateřskou školu a také Kaňku. Oficiální tříkrálová pokladnička, do které je možné celý týden (až do pátku 10. 1.) přispívat, je umístěna v kanceláři školy.
Prostředky ze sbírky jsou určeny na péči o osoby v nouzi a bez domova, péči o seniory, péči o osoby se zdravotním postižením, na práci s lidmi užívajícími návykové látky, na prevenci zneužívání návykových látek, na provoz šatníků a skladů s potravinovou pomocí, na hospicovou péči, krizová centra pro cizince, mateřská centra atd. Z vybrané částky jde část na přímou humanitární pomoc doma i v zahraničí a část využije Charita Tábor v našem regionu na výše popsanou činnost.
Naším cílem je vést děti k vnímání potřeby pomáhat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Chceme, aby se toto téma stalo předmětem diskuse nejen ve škole, ale i v rodinách.

Děkujeme všem, kteří letos tuto akci podpořili..

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy
 

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.