zápis 2021

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vážení rodiče,

po loňské zkušenosti s on line zápisem jsme se rozhodli nabídnout Vám možnost přijít i s vašimi dětmi do školy. Rádi bychom dětem i Vám dopřáli prožít tyto radostné a důležité chvíle, kterými zápis určitě je, společně.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními organizaci zápisu přizpůsobíme tak, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost dětí i Vás dospělých. Zároveň budou respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků zápisu.

Rezervační formulář již byl odstraněn. K zápisu můžete přijít kdykoliv, maximálně budete chvíli čekat. Ve škole Vás bude očekávat učitelka, která bude dítě po celou dobu provádět a s její pomocí plnit připravené úkoly. Po celou tuto dobu nikdo cizí v místnosti nebude. Zajistíme tak mimo jiné i větší klid pro práci. Rádi bychom zjistili školní zralost dětí a případně poradili při rozhodování o odkladu školní docházky.

Pokud nenajdete vhodný termín, zápis Vám samozřejmě umožníme také. Je nutné kontaktovat školu a domluvit si náhradní termín.

Pokud se nebudete moci nebo se nechcete z různých důvodů zápisu v těchto dnech zúčastnit osobně, platí i nadále možnost vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí doručit:

  • do kanceláře školy
  •  vložit do schránky u vchodu školy
  • poslat e – mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 
  • poslat poštou
  • do datové schránky školy: ejdmhg8

V případě, že přijdete i s dětmi k zápisu osobně, dostavte se prosím o 10 minut dříve než byl Vámi rezervovaný čas. Je to doba určená pro povinnou administrativu.

K zápisu přineste s sebou: rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny. Pokud žádáte pro své dítě odklad školní docházky, přineste také vyjádření pedagogicko - psychologické poradny a lékaře.

Doufáme, že i v této složité době se nám společně s Vašimi dětmi podaří prožít tento krásný a významný den naplno, tak jak jen to jde.

Těšíme se vás.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ  byl už odstraněn. Přijďte kdykoliv, maximálně budete chvíli čekat.           

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.