Roušky ve škole

Roušky ve škole

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Nošení roušek ve škole se řídí Mimořádným opatřením Ministrerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. září 2020. 

Ve škole děti nenosí roušky ve třídách. Roušky jsou vyžadovány pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC, ...).

Existují výjimky, které umožňují roušky nenosit, a to

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Pokud nám rodiče doloží, že jejich dítě spadá do této skupiny osob, pak dítě nemusí nosit roušku ani ve společných prostorách školy (chodba, WC, ...).

Velmi děkuji všem rodičům, kteří chápou, že nosit roušky ve škole není výmysl ředitele školy a že s tím ředitel školy nemůže nic udělat. Samozřejmě chápu některé z vás, že jste rozladěni nařízením naší vlády či ministerstev. Ani já nadšený nejsem, ale musím tato nařízení respektovat.

Děkuji všem za pochopení a spolupráci.

 

Petr Peroutka, ředitel školy.

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.