zápis do mš 2020

Školní rok 2023/2024

 

 

ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

ZÁPIS do MATEŘSKÉ ŠKOLY

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 organizovány

 

BEZ PŘÍTOMNOSTI
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ

Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole můžete
podávat v termínu od 
2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

 

FORMULÁŘ K ZÁPISU (přihlášku) získáte:

 

1) Na webu školy bude možné stáhnout přihlášku k vyplnění

3) Přihlášku můžete vyzvednout v kanceláři školy v omezených úředních hodinách od 8.00 do 11.00 nebo po tel. dohodě 381202020

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI je možné následujícím způsobem:

1. do datové schránky školy          ejdmhg8

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 

(nelze jen poslat prostý email!):    zs_su@volny.cz

 

3. poštou – doporučeně na adresu školy
Základní škola a Mateřská škola, 9. května 489, Sezimovo Ústí,
391 02

 

4. osobní podání: od 8.00 do 11.00 nebo po tel dohodě na čísle   
381 202 020

K žádosti prosím přiložte:

  • Kopii rodného listu dítěte
  • Kopii očkovacího průkazu dítěte, z něhož je patrné povinné očkování, které je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ