Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Název ŠVP:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola, od 1.9.2007,

verze 2019

Školní vzdělávací program vznikl v roce 2007. Od této doby proběhlo již několik revizí. Aktuální verze s označením roku je k dospozici v příloze.  Úpravy jsou dělány po zkušenostech učitelů. Je zapracován přístup k nadaným dětem, nové povinné předměty, volitelné předměty, cizí jazyky. Nově je zapracována finanční gramotnost a instrumentální obohacování metod prof. R. Feuersteina

Jedna verze ŠVP (2011) byla upravena i díky prostředkům získaných z projektu „Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky“, reg. č. CZ.1.07/1.2.06/02.0008, ve kterém jsme pracovali jako partnerská škola, nositelem projektu byla Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor, ČSLA 65, 391 11, Planá nad Lužnicí.

 Úprava RVP ZV na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.), požadavků
Evropské komise a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání MŠMT na období 2016–2018

Výstupy, které vychází z RVP 2016, a týkají se podpůrných opatření, jsou v ŠVP vyznačeny červeně ve všech předmětech, kde to novela úprava RVP ZV požaduje a jsou jejich nedílnou součástí.

Ve školním roce 2018-2019 se změna týkala hlavně výuky instrumentálního obohacovnání (FIE) v 9. ročníku. Škola se zapojila do projektu „Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu“ (číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616): KA2

V současné době je aktuální verze 2019, která upravuje zařazení FIE do ŠVP.

 

Přílohy ke stažení

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.