EDISON

Školní rok 2023/2024

 

 

Zahraniční studenti u nás ve škole

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Skupinka osmi, respektive prozatím sedmi studentů z Maroka, Pákistánu, Mexika, Jordánu, Gruzie, Íránu, Ukrajiny a doufám, že i co nevidět z Číny, vyučuje v tomto týdnu naše děti.

Aby byla prolomena jazyková bariéra, šikovní žáci II. stupně  pomáhají tlumočit z angličtiny v ostatních ročnících.

Ve středu hodláme našim přátelům nabídnout exkurze do nejrůznějších částí naší vlasti, a tak jsme připravili výukový program  mimo školu.

Se žáky pátých ročníků se tak mohou naši stážisté  podívat do Husitského muzea v Táboře, s šestými ročníky navštívit čtenářskou dílnu v zajímavé knihovně v Soběslavi, 8. ročníky nabízejí projektík "Praha ve fotografii" a žáci 7. a 9. ročníků půjdou naučnou stezkou na Harrachovku, kde se mimo jiné koná závod branné všestrannosti pořádaný městskou policií "Mladý strážník", jehož se naši žáci také účastní.

Doufám, že k nám bude počasí příznivější.

J. Mengler