Halloween party 2015

Školní rok 2023/2024

 

 

Halloween párty 2015

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

 V odpoledních hodinách žáci devátého ročníku vyzdobili tělocvičnu a připravili vše potřebné na večerní a noční program. Po večerním ubytování začala první část party. Každý si mohl vybrat jednu z následujících aktivit. Někdo hrál v tělocvičně ringo, někdo živé Člověče, nezlob se, jiný zápasil v piškvorkách. Ve 21.hodin tento dvouhodinový program skončil a děti měly hodinu na přípravu masek na večerní diskotéku. Ta se rozjela ve 22.hodin a ukončena byla ve 24.hodin. Tím náš program neskončil. Po odmaskování si žáci mohli vybrat další program. Buď se šli podívat do haly na film, nebo si mohli vyzkoušet projít strašidelnou stezku po noční škole, kterou si pro ně vymysleli deváťáci. Většina zvolila dobrovolný strach a vyzkoušela Bobříka odvahy. Po té již byli všichni tak unaveni, že škola postupně utichala a usínala. Za zvuků Kmochova pochodu jsme se ráno budili do vytoužených podzimních prázdnin. Akce se vydařila, a tak třeba někdy příště na shledanou.
                                      Martina Balcárková