Český jazyk 7.A

Český jazyk 7.A

Hodiny českého jazyka budou pokračovat stejnou formou jako v loňském roce. Český jazyk je rozdělen na tři disciplíny: český jazyk - mluvnice (úterý, pátek), sloh (středa), literární výchova (čtvrtek). Ve čtvrtek na hodinu literární výchovy navazuje hodina dramatické výchovy, která je zaměřena na práci s textem. Tato hodina bude nově využívána též na čtenářské dílny.  Na každou disciplínu je třeba nosit správné sešity a učebnice. Děti dostávají domácí úkoly, které mají být podepsané. Pokud úkol není podepsaný, není uznán jako napsaný a hodnotím ho malou pětkou. Za tři malé pětky se objeví velká do žákovské knížky. Naopak pokud je úkol podepsaný a vpořádku, dostává žák tři až jeden bod dle správnosti. Za devět nasbíraných bodů za domácí úkol může získat velkou jedničku a vylepšit si tak svůj profil. Budeme pokračovat i v mimočítankové četbě. Vyžaduji tři knihy  za pololetí dle mého výběru.  Četba knih bude zkontrolována malým testem. V průběhu celého roku píší děti prověrky a testy, o kterých vždy vědí dopředu. Hodnoceny jsou dle pravidel klasifikace v našem ŠVP.  Hodiny jsou různorodé, děti pracují ve skupinách, u interaktivní tabule, probíhá frontální vyučování apod.

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.