Český jazyk 7.A

Český jazyk 7.A

Hodiny českého jazyka budou pokračovat obdobnou formou jako v loňském roce. Český jazyk je rozdělen na tři disciplíny: český jazyk - mluvnice (úterý, středa),  literární výchova (čtvrtek), sloh (pátek). Ve čtvrtek na hodinu literární výchovy navazuje hodina dramatické výchovy, která je zaměřena na práci s textem. Tato hodina bude nově využívána též na čtenářské dílny.  Na každou disciplínu je třeba nosit správné sešity a učebnice. Pokračuje psaní domácích úkolů, ale s tím rozdílem, že v letošním roce nebudou pro všechny povinné. Je na dětech, zda úkol napíší a odevzdají, nebo ne. Pokud odevzdají napsaný a podepsaný úkol od rodičů, získají tři body. Za devět bodů dostanou do žákovské knížky jedničku stejné váhy jako z velkého testu. Pokud úkol nepřinesou, neděje se nic, žádná pětka, ale musí počítat s tím, že pokud v pololetí budou mít nerozhodnou známku, pak dostanou tu horší.

Budeme pokračovat i v mimočítankové četbě. Děti si přečtou  za pololetí tři knihy dle mého výběru.  Četba knih bude zkontrolována malým testem. Letos čtou děti v 1. pololetí tyto knihy: Jan Neruda - Povídky malostranské (v testu se neobjeví povídky Týden v tichém domě a Figurky), A.Christie - detektivní povídka dle vlastního výběru, W. Shakespeare - Hamlet. Děti Hamleta nečtou v originálním dramatickém znění, ale v převyprávěné pohádkové podobě z knihy Evy Vrchlické Z oříšku královny Mab. Dětem mohu půjčit i svou ofocenou kopii této hry.

  V průběhu celého roku píší děti prověrky a testy, o kterých vždy vědí dopředu. Hodnoceny jsou dle pravidel klasifikace v našem ŠVP. Úplnou novinkou bude pro děti vážený průměr. Děti byly zvyklé, že si stále dokola počítaly aritmetický průměr známek, to letos končí. Některé známky budou mít větší váhu, jiné menší. Velké opakovací tematické souhrnné testy, kontrolní diktáty, domácí úkoly a čtenářský deník mají větší váhu než krátká pravopisná cvičení, nebo malé testíky. Zjednodušeně řečeno dvě malé známky vytvoří jednu velkou.

Takže hurá do nového roku. Hodně štěstí.

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.