Český jazyk 7.A

Český jazyk 7.A

Hodiny českého jazyka budou pokračovat stejnou formou jako v loňském roce. Český jazyk je rozdělen na tři disciplíny: český jazyk - mluvnice (úterý, pátek), sloh (středa), literární výchova (čtvrtek). Ve čtvrtek na hodinu literární výchovy navazuje hodina dramatické výchovy, která je zaměřena na práci s textem. Tato hodina bude nově využívána též na čtenářské dílny.  Na každou disciplínu je třeba nosit správné sešity a učebnice. Děti dostávají domácí úkoly, které mají být podepsané. Pokud úkol není podepsaný, není uznán jako napsaný a hodnotím ho malou pětkou. Za tři malé pětky se objeví velká do žákovské knížky. Naopak pokud je úkol podepsaný a vpořádku, dostává žák tři až jeden bod dle správnosti. Za devět nasbíraných bodů za domácí úkol může získat velkou jedničku a vylepšit si tak svůj profil. Budeme pokračovat i v mimočítankové četbě. Vyžaduji tři knihy  za pololetí dle mého výběru.  Četba knih bude zkontrolována malým testem. V průběhu celého roku píší děti prověrky a testy, o kterých vždy vědí dopředu. Hodnoceny jsou dle pravidel klasifikace v našem ŠVP.  Hodiny jsou různorodé, děti pracují ve skupinách, u interaktivní tabule, probíhá frontální vyučování apod.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.