Český jazyk 9.B

Český jazyk 9.B

Hodiny českého jazyka budou pokračovat stejnou formou jako v loňském roce. Český jazyk je rozdělen na tři disciplíny: český jazyk - literatura (úterý), český jazyk - mluvnice (pondělí, čtvrtek), český jazyk - sloh (pátek). Na každou disciplínu je třeba nosit správné sešity a učebnice. Děti dostávají  domácí úkoly, pokud je úkol vpořádku a podepsán, mohou získat až tři body, za devět bodů jsou ohodnoceni jedničkou. Za nedodaný úkol dostávají malou pětku, za tři malé pětky mají velkou do žákovské knížky. Pokračovat bude též mimočítanková četba. Vyžaduji  tři knihy za pololetí dle mého výběru. Četba knihy bude zkontrolována malým testem. V průběhu celého roku píší děti prověrky a testy, o kterých vždy dopředu vědět nebudou. Velké tematické práce a velké opakovací kontrolní diktáty budou stále hlášeny dopředu, avšak krátká pravopisná doplňovací cvičení nebo jevy neustále dokola opakované hlášené nebudou. V praxi to znamená např. toto. Celé září a říjen opakujeme a procvičujeme skladbu - větné členy. Opakování bylo uzavřeno souhrnným testem. Od této chvíle je učivo připraveno k přijímacím zkouškám, podrobně už nebude čas se k němu vracet. Je potřeba toto téma stále opakovat, proto budu dávat na větné členy nehlášené krátké testíky. V listopadu se budeme velice podrobně věnovat pravopisným pravidlům, začínáme od vyjmenovaných slov, přes koncovky podst.jm., příd.jm., sloves, souhláskové skupiny, až velká písmena apod. Po společném zopakování a procvičení látky budou opět následovat nehlášené pravopisné testíky. A tak to bude probíhat s každou procvičenou látkou až do přijímacích zkoušek. Děti jsou hodnoceny  dle pravidel klasifikace v našem ŠVP.  Hodiny jsou samozřejmě zaměřené na cílenou přípravu k přijímacím zkouškám.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.