KVĚTEN 2020

KVĚTEN 2020

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

ÚKOL NA CELOU DOBU  ČTĚTE KAŽDÝ DEN NAHLAS nebo POTICHU. Po přečtení celé knihy napište záznam o knize spolu s ofocenou knihou uložte zde :  https://drive.google.com/drive/folders/1wDqCbKcYzZZ-jqgYqcaDQNP5fQGTRXoe?usp=sharing

nebo pošlete na můj mail

 

1. květnový týden

Milé děti. Vítám Vás ve škole na dálku v prvním květnovém týdnu.

Můj pozdrav  a novinky z minulého týdne si můžete poslechnout zde https://drive.google.com/file/d/1WhysgjpOMuvdYWk5tFTwzrrGyBynBKgO/view?usp=sharing nebo v příloze (pozdrav)

4.5 - 5.5.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po S

 Napiš do  PS- s 37/22 a)

PODSTATNÁ JMÉNA-opakování

 KONTROLNÍ ÚKOL   učebnice s. 71/ cv.3 napiš do sešitu. Ofoť a pošli na Školu v pyžamu do 5.5.ve dvou fotografiích

 1. obrázek :  - nejdříve napiš  podstatná jména po  z vyjm. slov po B, L, M , spočítej, kolik jsi jich našel(a) a napiš číslem

-podstatná jména rodu mužského podtrhni modře, ženského červeně, středního žlutě.

-na další řádek vypsaná podstatná jména napiš v množném čísle

(př. Býci, kobyly….)

2. obrázek

Vyber si 1 podstatné jméno a napiš ho ve všech 7 pádech jednotného i množného čísla ( do prvního sloupečku piš číslo jednotné, do druhého sloupečku číslo množné)

MATEMATIKA

Přičítání a odečítání jednociferných čísel přes 100

 Všechny příklady z PS s.15- 16 jsou v učebnici s.18-20 a vysvětlení najdete na videu 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-18/

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-19/

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-20/

Písemně PS  celá s. 15- 16

KONTROLNÍ ÚKOL   PS s.16 / cv. 5,6 napiš . Ofoť a pošli na Školu v pyžamu do 5.5.

ANGLIČTINA

Nová slovíčka si poslechni v písničce ( viz příloha  písnička body ), Písničku si zazpívej  podle učebnice s.34 a můžeš si přitom zacvičit.

Nauč se nová slovíčka BODY(tělo) a vyplň pracovní list ve slovníčku (DICTIONARY) s. 10

PRACOVNÍ ČINNOSTI

DOBROVOLNÝ ÚKOL Pokud tu možnost, pomozte rodičům s prací na zahrádce. (může to být cokoliv: pletí, zalévání, sbírání větviček před sekáním trávy..atd) Pokud tu možnost nemáte, pomozte rodičům s úklidem doma. Svoje fotografie posílejte na můj mail nebo  ukládejte zde : https://drive.google.com/drive/folders/1r2QqdkBQshnKGKVleCpkGBNWdWL_HxNV?usp=sharing

6.5 - 7.5.

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova po S

 Napiš do  PS- s 37/22 b), 23

KONTROLNÍ ÚKOL  Napiš do sešitu jako DIKTÁT  PS- s 37/22 b) Ofoť a pošli na Školu v pyžamu do 10. 5.

 Opakování online https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po- s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Dobrovolný úkol-Hra https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/kat/sibeniceS3.html

Slovní druhy

Učebnice s.60 / cv.2 napiš do sešitu . Slovní druhy označ číslem slovního druhu, které napíšeš nad slovo ( Čísla slovních druhů najdeš na s. 54) Nápověda:  ten, to jsou zájmena

MATEMATIKA

Přičítání a odečítání jednociferných čísel přes 100

 Všechny příklady z PS s.17 jsou v učebnici s.21 a vysvětlení najdete na videu 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-21/

Písemně PS  celá s. 17

KONTROLNÍ ÚKOL   PS s.17 / cv. 5,6 napiš . Ofoť a pošli na Školu v pyžamu do 5.5.

Opakování násobení a dělení do 6

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html

ANGLIČTINA

Opakování písníčka :https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

Znovu si poslechni písničku z učebnice (viz příloha písníčka BODY)

Podle písničky doplň PS s. 34 ( napoví Ti učebnice s.34)

ČLOVĚK A SVĚT

Živočichy dělíme na bezobratlé  a obratlovce . Bezobratlí nemají v těle KOSTRU, to znamená, že nemají obratle, páteř ani kosti. Obratlovci mají kostru.

Nejvíce početnou skupinou bezobratlých je hmyz. Hmyz je velmi důležitý pro život rostlin (opyluje je) i pro život různých živočichů ( je pro ně potravou). Mezi hmyz patří motýli, včely , vosy, mravenci, brouci..

Dalšími bezobratlými živočichy jsou žížala, slimák, hlemýžď nebo pavouk.

Pokud se chceš dozvědět více, pusť si prezentaci (viz příloha bezobratlí)

 V učebnici na s. 53 najdeš obrázky bezobratlých živočichů.

Vyplň PS s.40

 Dobrovolný domácí úkol  na Wizer.me https://app.wizer.me/learn/4BRHJQ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

DOBROVOLNÝ ÚKOLMáte chuť namalovat kvetoucí strom ? (Všem se vždy povedl) Návod najdete v příloze a obrázky mi posílejte mailem nebo ukládejte zde https://drive.google.com/drive/folders/1nq6xEDiNFbu7kRv_bHXYBaqd_xbYFun0?usp=sharing

Hezky si užij páteční volný den angel. Víš, proč je státní svátek ?

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.