ZÁŘÍ 5.týden

ZÁŘÍ 5.týden

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Týdenní plán 29.-3.10.

ČESKÝ JAZYK

Opakování… dokončené cvičení z PS s.4-5

SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ   PS…s.6-7

Učebnice s.10 / cv.1 ústně

Ve cvičení najdi a vypiš všechny slovní druhy ( kromě částic), od každého slovního druhu najdi jeden příklad

Učebnice s.1/ cv. 3 písemně

SLOVA PROTIKLADNÁ A SOUZNAČNÁ

Učebnice s.11, PS s.8

MATEMATIKA

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODEČÍTÁNÍ BEZ PŘECHODU 10 SE ZKOUŠKOU

Zelená učebnice 28 / 2b),c), 3, 4 PS S.23, 24

Opakování násobení a dělení a násobilka 8, 9 PS modrý s.31-33, 38-39

Anglický jazyk

1)Zapiš do slovníčku čísla 1-20 ( nápovědu najdeš čísla 1-10.. PS s.2/cv.1, čísla 11-20 uč, s.5/cv.5)

-vystřihni jednotlivá písmenka z přílohy ČÍSLA 1-12 (viz příloha  dole) a skládej je po písmenkách

-vystřihni jednotlivá písmenka z přílohy ČÍSLA 13 -19 (viz příloha  dole) a skládej je po písmenkách

2) opakování HAVE, HAS

Do školního sešitu přelož tyto věty.

Já mám modrou gumu.

Já nemám žlutou tužku, já mám zelenou tužku.

Ty máš červenou knihu,

On má černé pero.

Ona má růžové pravítko.

3)Přečti a přilož učebnici s. 5

4) Podle učenice s.5/cv.3 se představ a řekni několik vět o své rodině…(Př. Hello, I´m…..jméno, I´m…..věk. My sister (brother) is….jméno).

Video čísla 1-20 : https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E

What´s your name písnička  : https://www.youtube.com/watch?v=BAFSTrSNJMg

What´s your name film s Gogo : https://www.youtube.com/watch?v=m1McPCnixOY

 

ČLOVĚK A SVĚT

Zapiš do sešitu

Česká republika

Hlavní město : Praha

Počet obyvatel : 10 milionů

STÁTNÍ SYMBOLY

Shlédni prezentaci VIZ PŘÍLOHA

Zapiš do sešitu, jaké má ČR státní symboly. Některý ze státních symbolů nakresli do sešitu.

SOUSEDNÍ STÁTY

Napiš s jakými státy ČR sousedí a do závorky napiš jejich hlavní města.

Obkresli do sešitu plánek ČR ( najdeš  ho v deskách s mapami)

Červeně vyznač hranice ČR, modře  vybarvi, kde leží Německo a zapiš do sešitu Německo,

Žlutě vybarvi, kde leží Slovensko a zapiš do sešitu Slovensko

Zeleně vybarvi, kde leží Rakousko a zapiš do sešitu Rakousko.

Oranžově vybarvi, kde leží Polsko a zapiš do sešitu Polsko.

S kterým státem ČR sousedí na východě, s kterým na jihu, s kterým na jihozápadě a západě, s kterým na severu  ?

 

 

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.