Hašplová Ivana

Mgr. Ivana Hašplová


 

kontakt: hasplova.i@seznam.cz

 

Vyučované předměty:

na II. stupni:  Český jazyk a literatura

třídy 7. A, 7. B, 6. B

 

Od 14. října 2020 probíhá výuka distanční formou. Informace týkající se probíraného učiva, pracovní materiály a úkoly zadávané na příslušný týden najdou žáci na webu "Škola v pyžamu" (www.skolavpyzamu.cz).

Český jazyk a literatura 7. A, 7. B

Týdenní plány učiva: Třídy 7. A, 7. B   12. - 16. duben 2021 MLUVNICE: Druhy číslovek Pravopis číslovek řadových zapsaných číslicemi Číslovky dva, oba - spisovné tvary SLOH: Životopis Životopis strukturovaný   6. - 9. duben...

Český jazyk a literatura 6. B

Týdenní plány učiva: Třída 6. B   12. - 16. duben 2021 MLUVNICE: Zájmena - význam zájmen ve větě a jejich užívání Druhy zájmen LITERATURA: K.J. Erben - Kytice Balada Zlatý kolovrat   6. - 9. duben 2021 MLUVNICE: Zájmena -...

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.