Německý jazyk

Německý jazyk (7. - 9. třída)

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí: Zdroj:http://www.spreadshirt.com/

"Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět." (Jan Vrba)

 

Charakteristika předmětu

Německý jazyk se žáci naší školy začínají učit od sedmého ročníku. V rozvrhu jej najdou dvakrát týdně. K výuce používáme učebnici WIR a nyní také Maximal interaktiv od nakladatelství Klett. Tyto učebnice žákům zapůjčuje škola. K učebnici využíváme i pracovní sešit, který si žáci musejí zakoupit (cca. 170 Kč). Jejich objednávku zařizuje škola. Požadován je také testový sešit a sešit, do kterého si žáci zapisují probranou gramatiku, vypracovávají úkoly a nalepují různé materiály.  

Domácí úkoly jsou bodově hodnoceny. Za správně vypracovaný úkol žák získá 3 body, za menší chybky 2 body a za přinesený úkol s chybami 1 bod. Za 9 bodů získá velkou jedničku do žákovské knížky, naopak za tři nepřinesené domácí úkoly pětku.

Klasifikace

Německý jazyk bude hodnocen ve čtyřech kategoriích:

ústní zkoušení  (rozhovory - čtení a překlad - slovní zásoba - parafrázování)

písemné zkoušení  (gramatika a slovní zásoba bude hodnocena %, práce s textem (doplňování),

samostatný písemný projev (krátké útvary), opakovací testy budou hodnoceny %)  

 projekty (skupinová práce bude hodnocena dle přístupu, píle a kvality vypracování)

        celkový přístup k předmětu (příprava na hodinu, aktivita, plnění domácích úkolů)

 

 

Proč se učit německy?

Ať už jsou vaše plány do budoucna jakékoli, znalost němčiny vám otevírá bezpočet možností. Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete zlepšit svůj profesní i osobní život:

  • Pracovní svět:Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci – potažmo tedy k většímu úspěchu.
  • Mezinárodní kariéra:Se znalostmi němčiny si zlepšíte pracovní vyhlídky u německých firem ve své zemi i v jiných státech. Dobré znalosti německého jazyka z vás v očích zaměstnavatele s globálními obchodními vztahy činí produktivního pracovníka.
  • Turismus a hotelnictví:Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu.
  • Věda a výzkum:Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.
  • Komunikace: Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních technologií si žádá multijazykovou komunikaci. Řada důležitých webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci knih mezi 87 zeměmi celosvětově 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Vaše znalosti němčiny tedy znamenají širší přístup k informacím.
  • Kulturní porozumění:Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní společností.
  • Cestování:Prohlubte díky znalostem němčiny své cestovatelské zážitky – nejenom v zemích, kde se mluví německy, ale také v dalších státech Evropy, zejména v její východní části
  • Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie:Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.
  • Studijní a pracovní možnosti v Německu:Německo uděluje velký počet stipendií, umožňujících studium v této zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního povolení.
  • Výměnné programy:Mezi Německem a mnoha světovými zeměmi existují dohody o výměnných programech žáků a studentů.

 

Zajímavé webové odkazy související s výukou německého jazyka:

- německá abeceda (písnička): http://www.youtube.com/watch?v=JGZo27R5mz8

- online testy z němčiny, křížovky, hádanky, hry a také souhrn německé gramatiky:  http://www.nemecky.net/

- souhrn německé gramatiky: http://www.nemeckagramatika.wz.cz/

- německá gramatika online: http://deutsch.lingolia.com/de/

- německá abeceda: http://www.youtube.com/watch?v=BeP9xghqJao

 - doplnění německé slovní zásoby: https://www.facebook.com/DeutschSeite

- německá gramatika online: http://nemecky-jazyk.webnode.cz/nemecky-jazyk/

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.