Cvičení z matematiky 9

Cvičení z matematiky 9.r

Časová dotace předmětu: 1 vyučovací hodina týdně

Podklady pro hodnocení žáka:  odevzdané vyplněné pracovní listy, aktivita žáka, přístup k předmětu

 

školní rok 2022/23

Učivo:

září - přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, racionální čísla 

říjen - přímá a nepřímá úměrnost, procenta, promile, poměr, postupný poměr, úměra  

listopad - mocniny a odmocniny (druhá, třetí),mocniny s přirozeným mocnitelem 

prosinec -mnohočleny, lomený výraz

leden - geometrické útvary v rovině, převody jednotek délky a obsahu, kruh, kružnice, konstrukční úlohy 

únor - lineární rovnice a soustavy lineárních rovnic

březen, duben - nadstandardní aplikační úlohy a problémy 

květen - goniometrické funkce, kvadratická funkce 

červen - tělesa - užití goniometrických funkcí 

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.