FYZIKA 8.ročník

FYZIKA 8.ročník

Časová dotace předmětu: 2 vyučovací hodiny týdně

Učebnice: Fyzika pro ZŠ: Tesař J., Jáchim F., SPN Praha 2009

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, ústní zkoušení, laboratorní práce, referáty, pokusy, aktivita žáka v hodinách

školní rok 2022/23

Plán:

Pohyb těles (září)

Mechanické vlastnosti tekutin (říjen, listopad)

Energie - výkon, změny energie (prosinec, leden, únor)

Výroba elektrické energie (březen)

Světelné děje (duben, květen)

Opakování učiva (červen)

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.