FYZIKA 8.A

FYZIKA 8.A

Časová dotace předmětu: 2 vyučovací hodiny týdně

Používané učebnice: Fyzika pro ZŠ: Tesař J., Jáchim F., SPN Praha 2009

Podklady pro hodnocení žáka: testy a písemné práce, ústní zkoušení, skupinové laboratorní práce, dobrovolné domácí úkoly, referáty, práce a aktivita žáka v hodině

Plán učiva:

Newtonovy pohybové zákony (září)

Těžiště. Otáčivé účinky síly (říjen)

Pohyb těles (listopad)

Tlak (prosinec)

Kapaliny a plyny (leden, únor)

Energie, práce výkon (březen)

Teplo (duben)

Změny skupenství (květen, červen)

 

Aktuality

Školská rada

2.11.

Seznam kandidátů pro volby do školské rady z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.