FYZIKA 9.A

FYZIKA 9.A

Časová dotace předmětu: 2 vyučovací hodiny týdně

Používané učebnice: Fyzika pro ZŠ:Tesař J. Jáchim F., SPN Praha 2009

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, ústní zkoušení, skupinové laboratorní práce, dobrovolné domácí úkoly, referáty, práce a aktivita žáka v hodině

Plán učiva:

Světelné jevy (září)

Elektromagnetické děje (říjen, listopad)

Elektrický obvod. Elektrický proud (listopad,prosinec)

Ohmův zákon (leden)

Elektrická energie (únor)

Magnet. Souvislost elektřiny a magnetismu (březen)

Zvukové jevy (duben)

Země a vesmír (květen, červen)

 

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.