FYZIKA 9.A,B

FYZIKA 9.A,B

Časová dotace předmětu: 2 vyučovací hodiny týdně

Používané učebnice: Fyzika pro ZŠ:Tesař J. Jáchim F., SPN Praha 2009

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, ústní zkoušení, skupinové laboratorní práce, dobrovolné domácí úkoly, referáty, práce a aktivita žáka v hodině

Plán učiva:

Světelné jevy (září)

Elektromagnetické děje (říjen, listopad)

Elektrický obvod. Elektrický proud (prosinec)

Ohmův zákon (leden)

Elektrická energie (únor)

Magnet. Souvislost elektřiny a magnetismu (březen)

Zvukové jevy (duben)

Země a vesmír (květen, červen)

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.