FYZIKA 9.ročník

FYZIKA 9.ročník

Časová dotace předmětu: 2 vyučovací hodiny týdně

Používané učebnice: Fyzika pro ZŠ:Tesař J. Jáchim F., SPN Praha 2009

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, ústní zkoušení, laboratorní práce, referáty, pokusy, aktivita žáka v hodinách

 

školní rok 2022/23

Plán:

Elektromagnetické děje

- vodiče a izolanty (září)

- jednoduchý elektrický obvod (říjen)

- el.proud a napětí (listopad)

- polovodiče (prosinec)

- magnet (leden)

- elektromagnetická indukce (únor)

Energie - jaderná (březen)

Zvukové jevy (duben)

Vesmír (květen)

Opakování učiva (červen)

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.