Matematika 7

MATEMATIKA 7.A

Časová dotace předmětu: 4 vyučovací hodiny týdně

Učebnice: Matematika po 7.ročník ZŠ, Odvárko - Kadleček, Prometheus

Pracovní sešit

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, aktivita žáka v hodinách

 

školní rok 2022/23

Plán učiva:

Opakování učiva 6.ročníku (září)

Racionální čísla - kladné zlomky (září, říjen)

Celá čísla (listopad)

Racionální čísla - záporné zlomky (prosinec)

Poměr, postupný poměr, úměra (leden)

Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka (únor)

Procenta (březen)

Shodnost geometrických útvarů, trojúhelníky (duben)

Středová souměrnost (duben)

Čtyřúhelníky. (květen)

Trojúhelník (obsah), další mnohoúhelníky (červen)

Shrnutí učiva (červen)

 

 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.