Matematika 9

MATEMATIKA 9.r

Příprava na přijímací zkoušky probíhá každé pondělí odpoledne - více informací - p.uč. Kelnar

 

Časová dotace předmětu: 4 vyučovací hodiny týdně

Učebnice: Matematika pro 9. ročník ZŠ, Odvárko-Kadleček, Prometheus

Podklady pro hodnocení žáka:  testy a písemné práce, aktivita žáka v hodinách

 

školní rok 2022/23

Plán učiva:

Opakování z 8.r - zlomky, mocniny, výrazy, mnohočleny, poměr, trojčlenka, procenta, konstrukční úlohy, geometrické obrazce (září)

Mnohočleny - početní operace s mnohočleny (říjen)

Podobnost (listopad)

Lomený výraz (prosinec)  

Funkce (leden)

Soustava dvou lineárních rovnic (únor, březen)

Jehlan, kužel (březen, duben)

Finanční matematika (květen)

Opakování učiva 9.ročníku. Rozšiřující učivo (červen)

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.