Mengler Jaroslav

Mgr. Jaroslav Mengler

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

Vyučované předměty:
na I. stupni:     

na II. stupni:   ČJL, D, PČ, EV,


Březnové pracovní listy - řešení

Zde jsou řešení, která se vztahují k jednolitvým listům zadaným ve škole o hodinách ČJL.

Přijímačkové zkušební testy

Zde najdete řešení k testům, které jsem vám zadal. Nezapomeňte na to, že je to jen trochu navíc, než ve skutečnosti potřebujete k přijímacím zkouškám.

Několikanásobný větný člen - list 2-5

Zde je řešení cvičení z učebnice strana 88  

Zkušební test uč. str. 72

Zde je řešení testu.

Slovesné kategorie

Zde je řešení k tabulce ze školního listu 11/_

Pravopis

Zde najdete klíč k různým cvičením, která máte mít v deskách.

Jazykové rozbory

Zde najdete řešení k jednotlivým jazykovým rozborům. Veškeré dotazy rád zodpovím.  

Procvičování příd. jmena a zájmen

Rozdělte přídavná jména, doplňte vynechaná písmena a na druhé straně pracujte se zájmeny.

Podstatná jména, jejich pády a jména cizího původu

Zde najdete řešení k listu 11/1 - první i druhá strana.

Přídavná jména a zájmena

Zde jsou řešení k listům 10/11 - přídavná jména a 10/12 zájmena.  

Velká písmena

Zde najdete řešení k listu 10/9

Věta a souvětí - procvičování

Zde v příloze najdete různou práci navíc a hlavně její řešení

Četba

V této sekci si můžete přečíst naskenované dokumenty, které si jinak musíte půjčit.

Dějepis 9. A

Nechci, aby se žáci učili zpaměti data, ale aby rozuměli souvislostem moderní doby!

ČJ - 9.B - Zde najdete probírané učivo

Probírané učivo v 8. ročníku a požadavky na žáky PONDĚLÍ, STŘEDA - mluvnice - nosíme desky, ve kterých máme všechny řádně číslované kopie ÚTERÝ, ČTVRTEK  - literatura - potřebujeme oranžovou čítanku a sešit, který poslouží i ve čtvrtek na dramatickou výchovu Sloh - bude zařazován podle potřeby k tématu.  

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.