9.A-priklady

9. A - procvičení - testy

Vážení deváťáci. Připravil jsem pro vás příklady k procvičení. Zadání příslušné kapitoly najdete v příloze. Odpovědi na otázky prosím vyplňte do formuláře, který se vám objeví po kliknutí na odkaz vedle názvu kapitoly. Zadání a formulář na odpovědi bude k dispozici pouze omezenou dobu. Poté už nebude možné odpovídat.

Aktuální příklady jsou zelené a odkaz na kartu odpovědí je funkční. Již stažené příklady jsou červeně a místo odkazu na odpovědi je zkratka OK.

Přeji hodně úspěchů při řešení.

   

   

 

 
Číslo kapitoly Téma - procvičované učivo Odkaz na formulář
1.  Početní operace s čísly, číselné výrazy OK
2. Algebraické výrazy a jejich úpravy OK
3.  Mocniny a odmocniny OK
4.  Jednotky a převody jednotek OK
5. Dělitelnost přirozených čísel OK
6. Přímá a nepřímá úměrnost OK
7.  Poměr, měřítko mapy OK
8.  Procenta OK
9. Lineární rovnice a nerovnice odpovědi
10. Soustavy lineárních rovnic odpovědi
11. Slovní úlohy odpovědi
12. Funkce odpovědi
13.  Úhly OK
15. Trojúhelník odpovědi
16. Čtyřúhelník odpovědi
17. Kruh, kružnice odpovědi
18. Obvody a obsahy rovinných útvarů odpovědi
19. Tělesa a jejich povrchy odpovědi
20. Tělesa a jejich objemy odpovědi
21. Množiny bodů dané vlastnosti odpovědi
22. Shodná zobrazení odpovědi
23. Podobnost geometrických útvarů OK


 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.