9.A-priklady

9. A - procvičení - testy

Vážení deváťáci. Připravil jsem pro vás příklady k procvičení. Zadání příslušné kapitoly najdete v příloze. Odpovědi na otázky prosím vyplňte do formuláře, který se vám objeví po kliknutí na odkaz vedle názvu kapitoly. Zadání a formulář na odpovědi bude k dispozici pouze omezenou dobu. Poté už nebude možné odpovídat.

Aktuální příklady jsou zelené a odkaz na kartu odpovědí je funkční. Již stažené příklady jsou červeně a místo odkazu na odpovědi je zkratka OK.

Přeji hodně úspěchů při řešení.

   

   

 

 
Číslo kapitoly Téma - procvičované učivo Odkaz na formulář
1.  Početní operace s čísly, číselné výrazy OK
2. Algebraické výrazy a jejich úpravy OK
3.  Mocniny a odmocniny OK
4.  Jednotky a převody jednotek OK
5. Dělitelnost přirozených čísel OK
6. Přímá a nepřímá úměrnost OK
7.  Poměr, měřítko mapy OK
8.  Procenta OK
9. Lineární rovnice a nerovnice odpovědi
10. Soustavy lineárních rovnic odpovědi
11. Slovní úlohy odpovědi
12. Funkce odpovědi
13.  Úhly OK
15. Trojúhelník odpovědi
16. Čtyřúhelník odpovědi
17. Kruh, kružnice odpovědi
18. Obvody a obsahy rovinných útvarů odpovědi
19. Tělesa a jejich povrchy odpovědi
20. Tělesa a jejich objemy odpovědi
21. Množiny bodů dané vlastnosti odpovědi
22. Shodná zobrazení odpovědi
23. Podobnost geometrických útvarů OK


 

Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

4.12.

z řad pedagogů a z řád zákonných zástupců žáků.

Projekt pro předškoláky

25.10.

Odstartovala pvní část projektu pro předškoláky s názvem Předškolička.

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.