Výuka matematiky - pravidla

Výuka matematiky - pravidla hry

Vážení rodiče, milí žáci. Dovolte mi, abych vás stručně seznámil s pravidly, která budu uplatňovat při výuce matematiky ve třídách 6. B a 8. A. V příloze naleznete tématické plány učiva pro daný ročník, abyste měli představu, co se budou žáci v letošním školním roce učit. Při výuce se vystřídají různé metody (klasická frontální výuka, skupinové práce, činostní učení, různé netradiční pohybové činnosti, využití interaktivní tabule či počítače, hlasovací zařízení, atd.

Podklady pro klasifikaci a samotná klasifikace aneb co a jak budu hodnotit:

  1. Domácí úkoly - žáci 6. B budou dostávat DU průběžně. Jedná se zpravidla o procvičení probírané látky, případně o vyřešení nějaké zajímavé úlohy. Po dohodě s rodiči bych byl rád, aby byly domácí úkoly podepsané, a to proto, abych měl jistotu, že to děti neopisují. Takový úkol by ztrácel smysl. Za DU dostanou žáci max. 2 body. Za každých 6 bodů obdrží známku 1. Pokud žák DU nepřinese nebo ho nemá podepsaný, napíše si jej ihned po vyučování ve škole. Dostane však max. 1 bod. Pokud by žák po vyučování nepřišel úkol doplnit, obdrží nepopulární známku 5. Pro žáky 8. A platí pravidla stejná..
  2. Práce v hodině, zajímavé úlohy, skupinové práce, aktivita v hodině, ústní zkoušení - dále budu hodnotit aktivitu žáků při hodinách, různé práce v hodinách, atd. Zde většinou hodnotím pouze známkou 1. Jinými slovy - žáci mohou jen získat.
  3. Průběžné kontrolní práce - k průběžnému ověření znalostí používám většinou krátké písemné práce z právě probírané látky (do 10 min). Zadání dostávají žáci vždy samostatně vytištěné. Doporučuji si zadání schovávat, může se hodit při opakování z celé látky. Počet písemných prací z jednotlivých tématických bloků je různý.
  4. Tématické písemné práce - na závěr každého tématického bloku učiva píší žáci celohodinovou písemnou práci, v níž se většinou objeví stejné typy příkladů, jako byly v průběžných písemkách. Tyto práce jsou vždy oznámeny v předstihu.
  5. Pololetní test - na konci každého pololetí píší žáci celohodinovou písemnou práci zahrnující učivo tématických celků, které byly v daném pololetí probírány.

Každá známka má samozřejmě jinou váhu. DU a Aktivita (2), Průběžné pís. (4), Tématická práce (6), Pololetní test (8). Každý má právo vybrat si slabší chvilku, ne vždy se písemka podaří, ne vždy se žáci naučí, atd. Proto budu na konci pololetí vždy škrtat jednu nejhorší známku z průběžné klasifikace.

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.