Týdenní plány 5.A

Týdenní plány 5.A

ZÁŘÍ

1. týden (30. 8.- 3. 9.)

 

2. týden (6.9.- 10. 9.)

M- procvičování učiva z minulého roku

ČJ- opakování vyjmenovaných slov a vzorů podstatných jmen

ČS- práce s mapou

AJ- Come explore! ( numbers, alphabet, spelling)

 

3. týden (13. 9.- 17.9.)

M- Zaokrouhlování

ČJ- Stavba slova

ČS- ČR, Evropa

AJ- At the cirkus

 

4. týden ( 20. 9.- 24. 9.)

M- násobení a dělení ( učebnice str. 9, 10 a pracovní sešit str. 4,5)

ČJ- slova příbuzná, předpony, přípony (učebnice str. 15,16,17 pracovní sešit str. 8,9)

ČS- kraje ČR viz. učebnice

AJ- At the cirkus (učebnice str. 8,9 pracovní sešit str. 6)

 

5. týden (27. 9.- 1. 10.)

M- dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení (pracovní sešit str. 5,6 a učebnice str. 11, 12)

ČJ- odvozování (učebnice str. 17, 18, 19 pracovní sešit str. 9, 10)

ČS- kraje ČR

AJ- has got/ hasn´t got ( učebnice str. 9, 10 pracovní sešit str. 7, 8)

 

ŘÍJEN

6. týden (4.10.- 8. 10.)

M- násobení a dělení- čísla zakončená nulami, rozklad (učebnice str. 13,14 pracovní sešit str. 13,14)

ČJ- souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene ( učebnice str. 21, 22 pracovní sešit str. 13, 14)

ČS- Info o ČR, mapa 

AJ- popis osoby, slovíčka, poslech (učebnice str. 11, 12 pracovní sešit str. 9, 10)

 

7. týden (11. 10.- 15. 10.)

M- kombinované početní operace (učebnice str. 14, 15 a pracovní sešit str. 7,8)

ČJ- zdvojené souhlásky (učebnice str. 23, 24 a pracovní sešit str. 14, 15)

ČS- ČR- poloha, Praha (učebnice str. 36-42)

AJ- animal bodies and let´s explore (učebnice str. 13-15 a pracovní sešit str. 11, 12)

 

8. týden (18. 10.- 22. 10.)

M- Kombinované početní operace- (učebnice str. 15,16 a pracovní sešit str. 8)

ČJ- Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony ( učebnice str. 25, 26 a pracovní sešit str. 15)

AJ- At home ( učebnice str. 16, 17 a pracovní sešit str. 14, 15)

Po celý týden probíhají centra aktivit- Halloween. 

 

9. týden ( 25. 10.- 29. 10.) 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

M- Zlomky ( učebnice str. 20, 21 a pracovná sešit str. 10, 11)

ČJ- Zdvojené souhlásky (učebnice str. 27)

AJ- At home, She is +ing (učebnice str. 16, 17 a pracovní sešit str. 14, 15)

ČS- Evropa

 

LISTOPAD

 

10. týden ( 1. 11.- 5. 11.)

M- zlomky, smíšená čísla - učebnice str. 20,21 pracovní sešit str. 11

ČJ- shoda podmětu s přísudkem (straý pracovní sešit ze 4. ročníku- str. 35-37)

AJ- At home, My routine- učebnice str. 18, 19 pracovní sešit str. 15, 16

ČS- Světadíly a oceány- učebnice str. 53-56

 

11. týden (8.11.- 12.11.)

M- Opakování zlomky, převody jednotek- délky (učebnice str. 22, 23 pracovní sešit str. 12, 13)

ČJ- zdvojené souhlásky (učebnice str. 28, 29 a pracovní sešit str. 16, 17)

AJ- At home (učebnice str. 20, 21 a pracovní sešit str. 18, 19)

ČS- Evropa- podnebí, rostliny a živočichové, hospodářství (učebnice str. 60, 61, 62)

 

12. týden (15. 11.- 19.11.)

M- Převody jednotek- hmotnost- učebnice str. 21, 22, 23 a pracovní sešit str. 14, 15

ČJ- Přípona -ský, sloh- REKLAMA- pracovní sešit str. 17,18 a učebnice str. 29,30

AJ- At home, Let´s explore- učebnice str. 21, 22, 23 a pracovní sešit str. 19, 20

ČS- Opakování- Evropa

 

13. týden (22.11.- 26.11.)

M- převody jednotek- OBJEM učebnice str. 26,27 a pracovní sešit str. 16, 17

ČJ- předpony vz-/s-/z- učebnice str. 32-34 a pracovní sešit str. 19

AJ- opakování lekce- učebnice str. 22-25 a pracovní sešit str. 21-23

ČS- opakování učiva- Evropa, projekt- Zájezd do ... (skupinová práce)

 

PROSINEC

14. týden (29.11.-3.12.)

M- převody jednotek času - učebnice str. 31,32 a pracovní sešit str. 19

ČJ- procvičování předpon S/Z/VZ, předložky S/Z - učebnice str. 34-37, pracovní sešit str. 19,20

AJ- opakování učiva, Unit 3- učebnice str. 26,27 - nová slovíčka

ČS- opakování (světová NEJ, památky, podnebné pásy), mezilidské vztahy- RODINA

 

15. týden (6.12.-10.12.)

M- výpočet jednoho a více dílů+ opakování učiva- učebnice str. 33, 34 a pracovní sešit str. 23

ČJ- předpony ob/o/v, předložky v/ve, bě/ pě/ vě - učebnice str. 38, 39, 40 a pracovní sešit str. 21, 22

AJ- In the town- učebnice str. 26, 27 a pracovní sešit str. 24, 25

ČS- mezilidského vztahy, morálka, pravidla 

 

16. týden (13.12.-17.12.)

M- aritmetický průměr, opakování- učebnice str. 35,36 a pracovní sešit str. 24,25

ČJ-mě/mně, dělení slov na konci řádku- učebnice str. 40, 41 a pracovní sešit str. 22, 23

AJ- There is/ There are, Christmas- pracovní sešit str. 25

 

Po celý týden probíhají Centra aktivit na téma- Vánoce.

 

LEDEN

19. týden (3.1.- 7.1.)

ČJ- Vyjmenovaná slova- učebnice str. 45-47, pracovní sešit str. 25

M- Opakování, grafy a diagramy- učebnice str. 37,38, pracovní sešit str. 25-27

AJ- Opakování, komiks- učebnice str. 28, pracovní sešit str. 25,26

ČS- Ochrana člověka, první pomoc

 

20. týden (10.1.- 14.1.)

ČJ- VS + slovní druhy, SLOH- pozvánka - učebnice str. 49-53, pracovní sešit str. 27-29

M- Opakování, dělení dvojciferným číslem - učebnice str. 40-42, pracovní sešit str. 29

AJ- The cowboy and Naughty horse+ vocabulary - učebnice str. 28-29, pracovní sešit str. 26-27

ČS- Finanční gramotnost

 

21. týden (17.1.-21.1.)

ČJ- Podstatná jména (pád, číslo, rod)- učebnice str. 57-61, pracovní sešit str. 32-35

M- Písemné dělení dvojciferným číslem- učebnice str. 43-44, pracovní sešit str. 31-33

AJ- Procvičování- učebnice str. 30 pracovní sešit str. 28

ČS- Finanční gramotnost

 

22. týden (24.1.-28.1.)

ČJ- Podstatná jména- rod + opakování - učebnice str. 60-63, pracovní sešit str. 35-36 +SLOH

M- Písemné dělení dvojciferným číslem zkrácený zápis- učebnice str. 45-47, pracovní sešit str. 33-37

AJ- Procvičování- učebnice str. 30, pracovní sešit str. 28

ČS- Finanční gramotnost- skupinová práce- projekt

 

ÚNOR

23. týden (31.1.-4.2.)

ČJ- Podstatná jména opakování+ SLOH, Přídavná jména-úvod - učebnice str. 67-70, pracovní sešit str. 37-41

M- Písemné dělení dvojciferným číslem, procvičování, opakování zlomky- učebnice str. 47-49, pracovní sešit str. 35-38

AJ- Capital cities- projekt (skupinová práce)- pracovní sešit str. 29, učebnice str. 31

ČS- Mince a bankovky

 

24. týden (7.2.-11.2.)

ČJ- Podstatná jména, Přídavná jména, SLOH- učebnice str. 67-70, úracovní sešit str. 37-41

M- Procvičování probraného učiva

AJ- Capital cities- dokončení projektu, Let´s explore! učebnice str. 32-33, pracovní sešit str. 30

ČS- Přemyslovci-opakování 

 

25. týden (14.2.-18.2.)

ČJ- Přídavná jména- úvod- učebnice str. 69-71, pracovní sešit str. 2,3

M- Zlomky- učebnice str. 48,49 a pracovní sešit str. 38+ praktická cvičení-KOSTKY

AJ- Nová lekce- At the youth club- učebnice str. 34,35 a pracovní sešit str. 32,33

ČS- Lucemburkové

 

26. týden (21.2.-25.2.) - JARNÍ PRÁZDNINY

 

BŘEZEN

27. týden (28.2.-4.3.)

ČJ- Přídavná jména, skloňování přídavných jmen tvrdých- učebnice str. 72-76, pracovní sešit str. 4

M- Zlomky- učebnice str. 49 a pracovní sešit str. 38

AJ- At the youth club- pracovní sešit str. 33

ČS- Lucemburkové a husitství

 

28. týden (7.3.-11.3.)

ČJ-Přídavná jména- skloňování tvrdých a měkkých přídavných jmen- učebnice str. 74-78, pracovní sešit str. 5

M- Opakování písemného +,-,x,:

AJ- At the youth club- pracovní sešit str. 32-34, učebnice str. 35-36

ČS- Jagellonci, Habsburkové, Renesance

 

29. týden (14.3.-18.3.)

Zelený čtvrtek- Den sv. Patrika, Pátek- Matematický klokan- logické úlohy

ČJ- Přídavná jména měkká a přivlastňovací- učebnice str. 78-81, pracovní sešit str. 6-7 +SLOH- osnova

M- Matematický klokan

AJ- Procvičování gramatiky- Do you like...? Yes, I do./ No, I don´t. - učebnice str. 37, pracovní sešit str. 34-35

ČS- Vzdělávání- Jan Ámos Komenský, Osvícenství- Marie Terezie

 

30. týden (21.3.-25.3.)

ČJ- Opakování přídavných jmen- učebnice str. 81-83, pracovní sešit str. 6-7

M- Desetinná čísla- učebnice str. 51-54, pracovní sešit str. 40-41

AJ- Listening and reading- učebnice str. 37-39, pracovní sešit str. 36-37

ČS- Marie Terezie, Průmyslová revoluce

 

DUBEN

31. týden (28.3.-1.4.) 

Pátek- Den podle Amose

ČJ- Slovesa- učebnice str. 85-91, pracovní sešit str. 9-10

M- Desetinná čísla, Římské číslice- učebnice str. 54,62,63 a pracovní sešit str. 42,47

AJ- Popular sports and Let´s explore- učebnice str. 39-41, pracovní sešit str. 37-38

ČS-První světová válka, Československá republika

 

32. týden (4.4.-8.4.)

Po celý týden probíhají centra aktivit- Velikonoce a Sametová revoluce

ČJ- Slovesa- učebnice str. 90-95, pracovní sešit str. 8-11

M- finanční gramotnost- učebnice str. 59-61, pracovní sešit str. 45-46

AJ- Let´s explore- učebnice str. 40-41, pracovní sešit str. 38-39

ČS- Demokracie, Sametová revoluce

 

33. týden (11.4.-15.4.) Velikonoční prázdniny

ČJ- Podmiňovací způsob, opakování slovesa- učebnice str. 97-99, pracovní sešit str. 13 +SLOH-DOPIS uč. str. 97

M- Opakování učiva

AJ- Space explore- učebnice str. 42-43, pracovní sešit str. 40-41

ČS- Úvod do přírodovědy- Opakování živá a neživá příroda

 

34. týden (18.4.-22.4.)

ČJ- Opakování slovesa, Zájmena, SLOH- vyprávění - učebnice str. 99-101, pracovní sešit str. 13-15

M- Opakování- základní pojmy z geometrie (4.ročník)

AJ- Space explore and Unit 5- učebnice str. 44-45, pracovní sešit str. 41-42

ČS- Živá a neživá příroda

 

35. týden (25.4.-29.4.)

ČJ- Zájmena- učebnice str. 101-103, pracovní sešit str. 16-18

M- Úhel, kružnice

AJ- Unit 5- učebnice str. 44-46, pracovní sešit str. 43-44

ČS- Nerostné suroviny, půda, vesmír- úvod

KVĚTEN

36. týden (2.5.-6.5) - ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

37. týden (9.5.-13.5.)

ČJ- skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen- učebnice str. 104-108, pracovní sešit str. 18,19 + SLOH- volba povolání

M- opakování, kolmice, úhly, porovnávání úseček

AJ- Unit 5, učebnice str. 46-47, pracovní sešit str. 44-45

ČS- Sluneční soustava- referáty

 

38. týden (16.5.-20.5.)

ČJ- zájmena opakování, číslovky- učebnice str. 108-114 a pracovní sešit str. 19,21

M- čtverec a obdélník

AJ- Unit 5, učebnice str. 47-48, pracovní sešit str. 45,46

ČS- rozmanitost přírody- podnebné pásy- učebnice str. 30-41

 

39. týden (23.5.-27.5.)

ČJ- Číslovky- učebnice str. 114-119, pracovní sešit str. 20-24+ SLOH

M- Procvičování- obvody, obsahy- čtverec, obdélník

AJ- Time- učebnice str. 47-48, pracovní sešit str. 45-46

ČS- Podnební pásy- projekty (skupinová práce)

 

ČERVEN

40. týden 

ČJ- Příslovce- učebnice str. 120-122, pracovní sešit str. 25 - SLOH (složenka) pr. str. 24

M- Trojúhelníky

AJ- Procvičování- time - učebnice str. 48, pracovní sešit str. 46

ČS- ČR, Společenstva přírody, živé organizmy- učebnice str. 44-51

 

41. týden 

ČJ- Stavba věty- učebnice str. 123-126, pracovní sešit str. 26-28

M- Opakování- trojúhelníky

AJ- Time zones- učebnice str. 49, pracovní sešit str. 47

ČS- Lidské tělo- skupinové práce

 

42. týden 

ČJ- Stavba věty, shoda podmětu s přísudkem - učebnice str. 127-134, pracovní sešit str. 29-33

M- Osová souměrnost

AJ- Let´s explore- učebnice str. 50-51, pracovní sešit str. 48-49

ČS- Lidské tělo- skupinové práce- prezentace, hodnocení

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.