Mgr. Lenka Sokolová

Mgr. Lenka Sokolová

 


Vyučované předměty:

na I. stupni:   Člověk a jeho svět                       

na II. stupni:  Přírodopis, Zdravověda, Chemie, Ekologie


 

                                                                                          

 

Přírodovědný a chemický kroužek

Co s sebou: V úterý 21.4. 2015 se kroužek NEKONÁ!

Ekologie 9. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Ekologie se na naší škole vyučuje v 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. V tomto předmětu se žáci seznámí s tématy, jako jsou například voda - zejména čištění odpadních vod a technologie úpravy vod, vzduch - znečišťování ovzduší, emise, imise apod. Mezi další témata probírané v rámci...

Chemie 9. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
Začátek školního roku je v chemii věnován celkovému opakování názvosloví, které již žáci probrali v osmém ročníku. Následuje pak nové učivo v podobě druhů vazeb, chemických reakcí a výpočtů z chemických rovnic. V druhém pololetí žáky čeká organická chemie a její...

Chemie 8. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V osmém ročníku se na naší škole začíná s výukou chemie. Nejprve se žáci seznamují s pojmem a obsahem chemie. Následuje pak učivo zaměřené na nebezpečnost chemických látek. Žáci se naučí poznávat chemické sklo. Dále se zabývají vlastnostmi a skupenstvím látek a procesy jejich...

Zdravověda 8. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V hodinách zdravovědy v 8. ročníku se probírá téma - BIOLOGIE ČLOVĚKA. Témata: evoluce člověka, etnická antropologie, všechny soustavy člověka (anatomie a fyziologie člověka), civilizační choroby, zdravý životní styl, 1. pomoc, sexuální výchova a na závěr téma - GENETIKA (DĚDIČNOST)....

Přírodopis 9. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V přírodopisu pro devátou třídu se žáci věnují oblastem neživé přírody. Nejprve se seznamují se vznikem a stavbou Země, následuje mineralogie a petrologie, v rámci kterých se žáci naučí rozpoznávat některé minerály a horniny a třídí je do skupin. Následně se věnují vnějším a...

Přírodopis 7. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V rámci tohoto ročníku se v prvním pololetí budou žáci věnovat rostlinám. Nejprve se zaměří na výtrusné rostliny, dále si pak zopakují stavbu rostlinného těla, budou pokračovat nahosemennými rostlinami a nakonec poznají krytosemenné rostliny a biomy světa. V druhém pololetí žáky...

Přírodopis 6. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V hodinách přírodopisu se nejdříve žáci seznamují s předmětem jako takovým, hovoří o přírodě a snaží se zjistit, proč by se člověk měl učit přírodopis. Dále pak se žáci budou zabývat buňkou, která je základem pro vše živé na Zemi. Následují témata jako bakterie, viry, žáci...

Člověk a jeho svět 5. ročník

1. ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí: Ilustrační obrázek
V rámci tohoto předmětu se v prvním pololetí zaměříme na přírodovědu ( sluneční soustava, flora, fauna, lidské tělo), finanční  gramotnost, v druhém pololetí pak na vlastivědnou část (ČR, státy Evropy, práce s mapou) a  oblast rodiny a rodinných vztahů. Výuka je...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.