prirodopis-6-trida

Přírodopis 6. ročník

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:

V hodinách přírodopisu se nejdříve žáci seznamují s předmětem jako takovým, hovoří o přírodě a snaží se zjistit, proč by se člověk měl učit přírodopis. Dále pak se žáci budou zabývat buňkou, která je základem pro vše živé na Zemi. Následují témata jako bakterie, viry, žáci se dozví o nemocech, které tyto organismy způsobují. Na tato témata navazuje kapitola o houbách s jejich praktickým poznáváním a ročník uzavírá učivo o stavbě rostlin. Do výuky bude zařazeno několik laboratorních prací. Jako první se žáci naučí pracovat s mikroskopem při pozorování buněk cibule kuchyňské, vytvoří výtrusogram a budou pozorovat kvasinku. Výuka je doplněna prezentacemi, materiály na interaktivní tabuli, skupinovou prací, vyplňováním pracovních listů a prací s textem.

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.