Talafousová Romana

Mgr. Romana Talafousová


Vyučované předměty:                           na II. stupni:  ČJL, DV, VV


Český jazyk - 7. ročník

Český jazyk je v 7. ročníku vyučován: PO, UT - mluvnice ST -  literatura  ČT- sloh      Vážení rodiče, dohlédněte, aby si žáci zajistili desky na kopie z českého jazyka, které budou také sloužit ke studiu a k vypracování domácích úkolů. Dále aby nosili...

Dramatická výchova ( 6. B, 7. B, 8. B)

    V rámci tohoto předmětu se žáci učí vystupování na veřejnosti, rozvíjejí artikulaci, čtou a recitují s přednesem.      Při práci ve skupině zkouší hrát role v různých scénkách na zadané téma. Žáci se aktivně zapojují do her, které úzce souvisí s dramatickou...

Výtvarná výchova 6. - 9. ročník

     Výtvarná výchova je na II. stupni vyučována v anglickém jazyce. Studenti tak mají možnost komunikovat v cizím jazyce v rámci jiného předmětu. Je nezbytné, aby si každý žák opatřil papírovou krabici vybavenou těmito výtvarnými potřebami: - tempery, vodovky - štětce...

Český jazyk - 8. ročník

     Český jazyk je v 8. ročníku vyučován: UT, ST - mluvnice ČT - literatura PÁ - sloh      Vážení rodiče, výuka I. pololetí bude zaměřena na celkové opakování pravopisu. Dále se budeme věnovat jazykové kultuře, slovní zásobě a způsobům...

Český jazyk - 6. ročník

     Český jazyk je v 6. ročníku vyučován: PO, ÚT - mluvnice ST, PÁ - literatura  ČT - sloh      Vážení rodiče, dohlédněte, aby si žáci zajistili desky na kopie z českého jazyka, které budou také sloužit ke studiu a k vypracování domácích...

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.